Naruszenie praw autorskich – jak się bronić?

2022-12-21 9:48:20

W dobie Internetu, naruszanie praw autorskich jest dość często spotykanym występkiem. Wiele osób ignoruje fakt, że ktoś bezprawnie wykorzystał ich utwór i np. zamieścił czyjś tekst na swojej stronie internetowej. Tymczasem, istnieje dużo sposobów na walkę o swoje prawa. Zobaczmy, co można zrobić, gdy podejrzewamy, że ktoś naruszył nasze prawa autorskie.

Naruszenie praw autorskich osobistych i majątkowych

Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych określa listę czynności i roszczeń, które może podjąć autor utworu, zarówno w sytuacji, kiedy zostały naruszone jego prawa autorskie osobiste, jak i prawa autorskie majątkowe. W przypadku naruszenia praw autorskich, poszkodowany autor może:

  • żądać zaniechania naruszeń – poszkodowany może wezwać osobę naruszającą prawa autorskie do natychmiastowego zaprzestania takich działań,
  • żądać usunięcia skutków naruszenia – autor utworu może np. wezwać osobę naruszającą do zniszczenia wszystkich egzemplarzy skopiowanego dzieła lub do złożenia w prasie oświadczenia i przeprosin,
  • żądać naprawienia szkody majątkowej – autor utworu może żądać naprawienia szkody majątkowej, czyli po prostu żądać odszkodowania. Może ono zostać naliczone na zasadach ogólnych lub wynosić dwukrotność, lub w przypadku gdy naruszenie jest zawinione — trzykrotność stosownego wynagrodzenia, czyli wynagrodzenia, które w momencie jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu,
  • żądać wydania uzyskanych korzyści – poszkodowany autor może zażądać od osoby dopuszczającej się naruszenia praw autorskich, aby ta zwróciła mu wszystkie otrzymane korzyści majątkowe, które uzyskała w wyniku bezprawnego wykorzystania utworu.

Naruszenie praw autorskich – kiedy zastosowanie ma prawo karne?

Oprócz odpowiedzialności cywilnej, osoba dopuszczająca się naruszeń praw autorskich, w określonych przypadkach, powinna również obawiać się sankcji, które przewiduje prawo karne. Co więcej, kary te mogą być dotkliwe i przyjmować postać kary grzywny, kary ograniczenia wolności, a nawet kary pozbawienia wolności do lat 5.

Co zrobić, gdy podejrzewamy, że ktoś naruszył nasze prawa autorskie?

Widzimy, że ktoś bez pozwolenia wykorzystał nasze dzieło. Po ochłonięciu z pierwszego zaskoczenia i szoku trzeba zacząć racjonalnie myśleć i podjąć odpowiednie kroki. Co należy zrobić najpierw? Przede wszystkim należy upewnić się, że to, co ktoś wykorzystał rzeczywiście jest utworem w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Dla przypomnienia – wg wyżej wymienionego dokumentu, utwór stanowi każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ustalenie czy wykorzystane przez kogoś dzieło faktycznie jest utworem pomoże uniknąć sytuacji, w której roszczenia kierowane do naruszającego będą bezzasadne. Jeżeli jesteśmy pewni, że doszło do naruszenia praw autorskich, wtedy należy podjąć kroki, aby nasz utwór przestał być bezprawnie wykorzystywany, czyli wezwać osobę naruszającą prawa autorskie do zaprzestania naruszeń i usunięcia jego skutków. Warto zastanowić się również nad skalą naruszenia oraz nad tym, czy osoba naruszająca odniosła jakieś korzyści, np. finansowe. Jeśli uznamy, że tak, to oprócz wezwania do zaprzestania naruszeń można również dołączyć wezwanie do wydania uzyskanych korzyści lub do zapłaty określonej sumy pieniężnej w ramach odszkodowania. Po wystosowaniu takich wezwań, osoba naruszająca może dobrowolnie zgodzić się na nasze warunki. Jeśli natomiast tak się nie stanie, to można zastanowić się nad skierowaniem sprawy na drogę sądową. W takim przypadku warto jednak mieć na uwadze, że jeśli zdecydujemy się na takie kroki to dobrze jest mieć dużą pewność tego, że faktycznie nasz przypadek jest do wygrania. Z tego względu, przed jakimkolwiek działaniem kierującym sprawę do sądu, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w naruszeniach praw autorskich.

Źródło: http://www.lipinskiwalczak.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *