NIEPORĘT. Głogi z kanalizacją deszczową?

2016-08-19 6:14:38

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej na osiedlu Głogi w Nieporęcie.

Gwałtowne lipcowe ulewy spowodowały poważne szkody na osiedlu Głogi w Nieporęcie. Zalane piwnice domów, wybijanie wody z kanalizacji, nieprzejezdne ulice – z tymi problemami od długiego czasu borykają się mieszkańcy i udzielające im pomocy jednostki OSP. Poważnym problemem jest też podtapianie oczyszczalni ścieków, gdy osiedlowa kanalizacja sanitarna zalewana jest wodą deszczową. Budowa nowej kanalizacji deszczowej jest koniecznością, aby zabezpieczyć potrzeby mieszkańców i przeciwdziałać skutkom gwałtownych opadów. Uregulowania wymagały też sprawy związane z prawem własności do dróg na osiedlu, których właścicielem jest SMBJ. Dzięki umowie zawartej przez gminę Nieporęt ze Spółdzielnią, na mocy której gmina otrzymała zgodę na dysponowanie nieruchomościami w celu budowy sieci kanalizacji deszczowej, możliwe będzie rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Przetarg na wykonanie dokumentacji ogłoszony zostanie we wrześniu. Wspomniana umowa gwarantuje również gminie możliwość realizacji wszystkich działań związanych z eksploatacją sieci, czyli konserwacji, remontów i usuwania awarii. Zezwolenie na korzystanie nieruchomości obejmuje także budowę sieci światłowodowej przez gminę, która zleciła już wykonanie dokumentacji w tym zakresie.

za UG Nieporęt

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *