NIEPORĘT. Gmina odmawia zwrotu portu

2018-06-14 8:24:58

Wójt Gminy Nieporęt oraz Rada Gminy nie zgadzają się ze stanowiskiem Wojewody Mazowieckiego ws. odwołania darowizny terenu, na którym zlokalizowany jest port. Władze Gminy dementują również informacje o wykorzystywaniu darowizny niezgodnie z jej celem


Przypomnijmy. Wojewoda Mazowiecki 23 kwietnia złożył oświadczenie o odwołaniu darowizny prawa własności portu w Nieporęcie. Uznał, że władze Nieporętu dążą do wykorzystania nieruchomości, na terenie której znajduje się kompleks portowy Nieporęt-Pilawa, niezgodnie z celem darowizny. W odpowiedzi na oświadczenie Wojewody Mazowieckiego, Rada Gminy oraz Wójt wystosowali swoje stanowiska w tej sprawie.

Skrzywdzeni mieszkańcy

W stanowisku wystosowanym przez Radę Gminy, radni apelują do Wojewody Mazowieckiego o zmianę stanowiska i wycofanie złożonego oświadczenia. Zdaniem Rady, decyzja Wojewody jest krzywdząca dla mieszkańców gminy. W piśmie do Wojewody radni zwracają uwagę na losy działek, które bez odszkodowania bądź za symboliczne kwoty, odebrano mieszkańcom m.in.: pod budowę Jeziora Zegrzyńskiego, położonego w większości w granicach Gminy, podobnie jak pod ponadgminną infrastrukturę techniczną.

Rozwój, a nie zmiana celu darowizny

Włodarze Gminy w swoim liście zwrócili także uwagę na fakt iż Gmina nie posiada żadnego innego terenu rekreacyjnego. Stąd po zaspokojeniu głównych potrzeb inwestycyjnych, które były priorytetowe dla mieszkańców obejmujących budowę szkół, dróg, wodociągów czy kanalizacji, Rada Gminy podjęła decyzję o zainwestowaniu w rozwój terenu portu Nieporęt-Pilawa. W związku z powyższym, władze Gminy informują, że będą dążyć do zachowania tej nieruchomości dla potrzeby lokalnej wspólnoty. Ponadto Rada Gminy Nieporęt uznaje przyczynę odwołania darowizny, wskazaną w oświadczeniu Wojewody za całkowicie nieuzasadnioną i zaprzecza twierdzeniom, sugerującym iż władze Gminy miały „dążyć” do wykorzystania darowanej nieruchomości niezgodnie z jej celem. W stanowisku możemy przeczytać również, że Gmina nie dążyła i nie będzie dążyć do wykorzystania darowizny niezgodnie z jej celem.

Chęć porozumienia

Radni prosząc o wycofanie złożonego oświadczenia zapewniają, że na pewno istnieje możliwość znalezienia takiego rozwiązania, które będzie korespondowało z Koncepcją zagospodarowania nieruchomością, przyjętą przez Gminę. Ponadto Rada Gminy zapewnia, że jest otwarta na rozmowy w sprawie rozwoju żeglarstwa, które zawsze było i jest dla Gminy ważne.

Stanowisko Wójta

Wójt w swoim piśmie do Wojewody, w imieniu Gminy Nieporęt odmówił złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu prawa własności portu w Nieporęcie na rzecz Skarbu Państwa. Jednocześnie wniósł o wycofanie złożonego przez Wojewodę oświadczenia. Do zamknięcia numeru nie uzyskaliśmy odpowiedzi, czy Wojewoda Mazowiecki zmienił swoje stanowisko dotyczące darowizny na rzecz Gminy Nieporęt. O sprawie będziemy informować.

KT

Komentarze

3 komentarze

  1. antypis odpowiedz

    Niezle

  2. rob odpowiedz

    Gmina ma przy porcie kilka hektarów pięknego rekreacyjnego terenu otwartego wprost na jezioro, a tu mowa o potrzebach wspólnoty w porcie? Czy ktoś wie ile gmina zarabia na tym interesie?

  3. rob odpowiedz

    Gmina przy porcie ma kilka hektarów własnego terenu pięknie otwartego na jezioro, a tu mowa o potrzebach lokalnej wspólnoty w porcie? czy ktoś wie ile gmina zarobiła na tym interesie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *