Facebook
NIEPORĘT. Jednogłośne TAK dla referendum

2017-04-06 1:53:22

Rada Gminy Nieporęt przyjęła uchwałę o przeprowadzeniu Referendum gminnego dotyczącego „objęcia Gminy Nieporęt metropolitalną jednostką terytorialną pod nazwą „m. st. Warszawa”. Gminne referendum ma się odbyć 14 maja br.


Jak argumentował wójt Maciej Mazur na nadzwyczajnej sesji zwołanej w piątek 31 marca, jest on przeciwny wprowadzaniu Ustawy drogą poselską, której procedowanie jest drogą „na skróty”. Jak powiedział, chętnie byłaby widziana forma wprowadzania metropolii na ścieżce rządowej, tak jak to miało miejsce w przypadku wprowadzania metropolii śląskiej. Podobny pogląd wyraził radny Andrzej Olechowski.

Analizowali projekt Sasina

Wójt m. in. wspomniał o tym, że organem władzy tworzonej metropolii jest Rada Miasta st. Warszawy składająca się z 50 radnych, po jednym przedstawicielu z każdej z gmin. – Rada ta, według projektu, będzie na przykład mogła, w drodze uchwały, postanowić o przekazaniu zadań publicznych gminy miastu stołecznemu Warszawa – powiedział wójt Maciej Mazur analizując zapisy Ustawy Sasina. Do kolejnych jej minusów zaliczył brak zapisu, jak ma być finansowana nowa jednostka samorządowa. Wyraził on także nadzieję, że będzie wymagana frekwencja. Przewodniczący rady Eugeniusz Woźniakowski stwierdził, że ze wszystkich reform, które zostały w Polsce wprowadzone po przemianach, najlepiej funkcjonuje właśnie reforma samorządowa. Dodał on również, że jego zdaniem powołanie metropolii ma charakter wyłącznie polityczny.

Odpowiadamy przed mieszkańcami

– Musimy zdawać sobie sprawę, że zostaliśmy wybrani przez mieszkańców. Ślubowaliśmy, że będziemy działać dla dobra wspólnoty i nasza decyzja jest jednocześnie nieuchylaniem się od decyzji trudnych. Bo najłatwiej by było poczekać co będzie, jak będzie, bo władza wie lepiej. Stan faktyczny jest taki, że nadal funkcjonuje projekt o ustroju miasta st. Warszawy – powiedział radny Andrzej Olechowski. W końcu radni przystąpili do głosowania, w którym jednogłośnie opowiedzieli się nad przeprowadzeniem gminnego referendum. Zatem 14 maja mieszkańcy gminy przy urnach odpowiedzą na następujące pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Nieporęt?”. Kampania informacyjna ma ruszyć zaraz po pozytywnej decyzji wojewody. Radni już zadeklarowali chęć roznoszenia ulotek informacyjnych, które gmina zapewne wydrukuje.
DB

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *