NIEPORĘT. Jedziemy ulicą Szkolną

2016-08-05 3:50:10

Nowa ul. Szkolna w Wólce Radzymińskiej jest już w pełni przejezdna po przebudowie, jaką wykonał Powiat. Dzięki gruntownemu remontowi poprawiło się bezpieczeństwo i komfort użytkowania te ważnej dla lokalnej społeczności drogi.

Realizowana przez powiat inwestycja na ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej została zakończona. Ostatnie prace – znakowanie poziome (m.in. pasy na przejściach dla pieszych) – zostały wykonane 20 lipca br. Inspektorzy z legionowskiego starostwa zakończyli już odbiór inwestycji, czyli sprawdzenie, czy wykonawca należycie wywiązał się z umowy. Dzięki temu, że współpraca przebiegała wzorowo, a wszelkie uwagi przekazywane przez inwestora i mieszkańców były uwzględniane jeszcze w trakcie wykonywania robót, inwestycja okazała się wykonana prawidłowo.

Inwestycja dotyczyła pierwotnie 700-metrowego odcinka ul. Szkolnej, od ul. Topolowej do ul. Leśnej. Dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez Gminę Nieporęt remontowany odcinek został wydłużony do ponad kilometra, a jej wartość wzrosła z 640 tysięcy do 960 tysięcy złotych. Jezdnia została poszerzona do 6 metrów i – co bardzo ważne – jest zintegrowana z systemem odwodnienia. Wykonano również chodnik i wjazdy na posesje przylegające do wyremontowanej drogi. Oprócz poprawy bezpieczeństwa zadbano o estetykę terenu inwestycji nasadzając trawę w pasach oddzielających jezdnię od chodnika.

Przypomnijmy, że realizację inwestycji na ul. Szkolnej w Wólce Radzymińskiej starostwo rozpoczęło na wniosek mieszkańców i radnych powiatowych, którzy zwracali uwagę na fatalny stan nawierzchni. Głównym problemem były stwarzające duże zagrożenie, zalegające na jezdni wody opadowe. Droga komunikuje miejscowość ze szkołą podstawową, chodzi więc przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci, które znajduje się wysoko na liście powiatowych priorytetów.

Powiat Legionowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *