NIEPORĘT. Kanalizacja z rozmachem!

2016-09-09 3:34:46

12 mln zł wynosi wartość inwestycji kanalizacyjnych na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, na które wkrótce ogłoszony zostanie przetarg. Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji w wysokości 6 mln zł.

29 sierpnia wójt Maciej Mazur oraz skarbnik gminy Katarzyna Skuza podpisali umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym”. O dofinansowanie tej inwestycji gmina wystąpiła do WFOŚiGW pod koniec stycznia br. Obecnie uruchomiona zostanie procedura przetargowa, mająca wyłonić wykonawcę inwestycji, która planowana jest do połowy 2018 roku.

JR

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *