NIEPORĘT. Nie chcą cmentarza. Plany utworzenia nekropolii na granicy Jabłonny i Nieporętu

2021-11-12 4:04:19

Mieszkańcy Józefowa zamierzają nie dopuścić do utworzenia cmentarza. Zapowiedzieli wystąpienia do wszelkich instytucji, a także procesy o odszkodowania


Przypomnijmy. Pierwsze informacje o pomyśle utworzenia wspólnego cmentarza w Józefowie dla 3 gmin: Jabłonny, Legionowa i Nieporętu, pojawiły się w połowie października br. Pomysł ten wyszedł od prezydenta miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego, który skierował pisma do wójtów gmin Jabłonna oraz Nieporęt. W kilku zdaniach przedstawił on propozycję lokalizacji cmentarza w Józefowie przy granicy obu tych gmin oraz stwierdził, że w jego ocenie cmentarz taki nie będzie wywierał szkodliwych skutków dla otoczenia.

Wizja lokalna

W sobotę (6.11) w Józefowie, w miejscu gdzie prezydent miasta Legionowo zaproponował utworzenie cmentarza komunalnego, odbyło się spotkanie mieszkańców. Oprócz mieszkańców Józefowa wzięli w nim udział: radna z Józefowa, Blandyna Janczewska, przedstawiciele stowarzyszenia Zielony Nieporęt oraz 3 radnych z Legionowa.
Mieszkańcy wyrazili swoje obawy związane z planami utworzenia cmentarza. Dowiedzieli się również, iż 4 listopada Rada Gminy Nieporęt podjęła jednogłośnie uchwałę, w której wyraziła stanowczy sprzeciw wobec planów utworzenia cmentarza. Jednak ich to nie uspokoiło. Tym bardziej, że pomysłodawca nekropolii wyjawił, że oprócz zapowiadanych na początku kolumbariów mogą tam powstać także groby tradycyjne. Oprócz protestów i petycji do władz gminy, zamierzają w tej sprawie interweniować u wojewody oraz występować do wszelkich innych organów.

Teren zabudowy mieszkaniowej

Plany utworzenia cmentarza w Józefowie, w granicach gminy Jabłonna, ale przy samej granicy z gminą Nieporęt, gdzie rozwija się szybko zabudowa mieszkaniowa, mieszkańcy uznali za niedopuszczalne. Według planów zagospodarowania przestrzennego obu gmin, był i jest to bowiem nadal teren zabudowy mieszkaniowej. Obecnie więc plany te nie dopuszczają lokalizacji cmentarza. W celu zmiany tego stanu, konieczna byłaby najpierw zarówno zmiana studium kierunków rozwoju gminy, jak i samych planów miejscowych. A proces ten może potrwać nawet kilka lat. Tymczasem mieszkańcy Józefowa w oparciu o zapisy obowiązujących planów miejscowych kupowali w tym miejscu działki i budowali swoje domy.

Zażądają odszkodowań

Uważają oni, że w przypadku utworzenia cmentarza ich nieruchomości stracą bardzo dużo na wartości. Dlatego już zapowiadają wystąpienie o odszkodowania. Dodatkowymi okolicznościami, przemawiającymi przeciwko lokalizacji cmentarza, jest brak w okolicy kanalizacji sanitarnej, co może skutkować koniecznością odsunięcia cmentarza o 150 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych. Poważnym problemem może być także istnienie tylko jednej, wąskiej drogi dojazdowej (ul. Leśnej), która nie jest wystarczająca do obsługi już istniejącej zabudowy. Ponadto droga ta znajduje się na terenie gminy Nieporęt.

ML

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *