Facebook


NIEPORĘT. Powstanie Centrum Kształcenia i Badań Rozwojowych Ratownictwa Wodnego

2015-07-10 12:17:08

We wtorek 7 lipca w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa wójt Maciej Mazur oraz Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Ryszard Dąbrowa podpisali porozumienie o współpracy, która przewiduje utworzenie Centrum Kształcenia i Badań Rozwojowych Ratownictwa Wodnego.

W wydarzeniu oprócz Macieja Mazura i Ryszarda Dąbrowy uczestniczyli także Zastępca Komendanta Głównego PSP Marek Kowalski, Komendant Powiatowy PSP w Legionowie Mieczysław Klimczak, Przedstawiciel SGSP Grzegorz Orankiewicz, starosta Jan Grabiec, wicestarosta Robert Wróbel, przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego Anna Grześkiewicz, wiceprzewodnicząca tej komisji Maria Płatkowska, gminny Komendant OSP Jarosław Pisarek, prezes OSP Nieporęt Jarosław Kawka oraz Pełnomocnik ds. Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa Anita Madej. Współpraca pomiędzy gminą a Szkołą Główną Służby Pożarniczej przewiduje utworzenie Centrum Kształcenia i Badań Rozwojowych Ratownictwa Wodnego, którego siedziba znajdować się będzie na terenie gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa. Inicjatywa ta ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w rejonie Jeziora Zegrzyńskiego, a także województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie obejmować będzie m. in. wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku i rekreacji poprzez wprowadzenie systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami, w tym m. in.: budowę masztów alarmujących o zagrożeniach i wysyłających sygnały o zagrożeniach na Jeziorze Zegrzyńskim oraz budowa stacji meteorologicznej. Ideą tego projektu jest również wzmocnienie konkurencyjności regionu poprzez dzielenie się wiedzą z zakresu ratownictwa wodnego, a także wdrożenie nowoczesnych rozwiązań. Innowacja przedsięwzięcia polega na elemencie krajowego systemu wykrywania i zapobiegania zagrożeniom w powiązaniu z działaniem na rzecz ochrony środowiska poprzez wdrożenie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi walorów wypoczynkowo-rekreacyjnych tego obszaru. W celu realizacji tego projektu planowane jest przede wszystkim przejście na gospodarkę nisko emisyjną, w tym m. in.: budowa infrastruktury służącej do wytwarzania i dystrybucji energii odnawialnej oraz energooszczędne oświetlenie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa.

oprac. DB

Zdjęcia: UG Nieporęt

foto_292

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *