NIEPORĘT. Prąd pójdzie ziemią

2016-08-19 6:03:02

W centrum Nieporętu rozpoczęła się przebudowa napowietrznej linii energetycznej, realizowana dzięki toczącej się rozbudowie budynku urzędu. Zlikwidowane zostaną szpecące ulicę słupy i wiszące nad głowami przechodniów przewody.

O przebudowę linii energetycznej gmina Nieporęt występowała do jej właściciela, PGE Dystrybucja, już przeszło 2 lata temu, w związku z planowaną rozbudową budynku urzędu. Inwestycja ta była istotnym argumentem, przemawiającym za podjęciem decyzji przez PGE o przebudowie linii biegnącej wzdłuż ulicy Jana Kazimierza (od budynku poczty) i ulicy Szkolnej (do słupa energetycznego przy ulicy Dworcowej). Na tym odcinku kable zostaną wkopane w pasie drogowym, zniknie betonowy słup stojący przy skrzyżowaniu, a nowa stacja transformatorowa stanie za budynkiem urzędu gminy.

Inwestycja jest prowadzona i finansowana przez PGE Dystrybucja, a jej wykonawcą została firma Elektra z Lublina. Koszt inwestycji wyniesie przeszło 332 tys. złotych. Prace związane z przebudową rozpoczęły się w połowie sierpnia i będą wiązały się z czasowymi wyłączeniami prądu w ich obrębie.

za UG Nieporęt

Fot. KPP Legionowo

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *