NIEPORĘT. Radni udzielili Wójtowi absolutorium

2018-06-18 8:28:53

 

Podczas sesji w dniu 7 czerwca radni podjęli uchwałę Nr LVII/42/2018 – 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” udzielając Wójtowi Gminy Nieporęt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Przed zatwierdzeniem sprawozdań radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, Informacją o stanie mienia Gminy Nieporęt sporządzonej na dzień 31.12.2017 r. oraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2017 i wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi z tego tytułu.

Oprac. KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *