NIEPORĘT. Rozbudują szkołę w Józefowie

2015-10-01 3:17:08

Ostatniego dnia września ruszyła rozbudowa szkoły podstawowej w Józefowie. Wykonawca zobowiązał się wybudować 6 obszernych sal dydaktycznych, bibliotekę, pomieszczenie magazynowe, szatnie, sanitariaty i pokój nauczycielski. Całość inwestycji wyceniona na ok. 1,9 mln zł ma się zakończyć do lipca 2016 roku.

Nowy budynek szkoły w Józefowie oddany został do użytku w 1998 roku. W pierwszym roku uczęszczało do niej tylko 66 uczniów oraz 15 dzieci do oddziału przedszkolnego. W ciągu minionych 17 lat zaszły istotne zmiany. Najpierw poszerzony został obwód szkoły, aby zwiększyć w przyszłości liczbę uczniów, a uchwalone nowe plany zagospodarowania przestrzennego spowodowały gwałtowny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Wzrosła liczba mieszkańców, a co za tym idzie, szkole przybywało uczniów. W roku szkolnym 2014/2015 było ich już 351 i 52 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Zapadła decyzja o rozbudowie szkoły.

W środę 30 września na teren realizacji inwestycji wprowadzona została, wyłoniona w przetargu firma PHU BUDOMUR Sp. z o. o. z Pułtuska. Projekt zakłada rozbudowę dotychczasowego budynku o nową część dydaktyczną, która umiejscowiona będzie od frontu szkoły przy ścianie sali gimnastycznej. Pod budowę wykorzystany zostanie częściowo dziedziniec szkoły, istniejący parking i teren nieutwardzony. Nowa część budynku będzie również parterowa i niepodpiwniczona. Jej powierzchnia użytkowa wyniesie 713 m2, a kubatura 4700 m3. Znajdzie się tam 6 obszernych sal na potrzeby dydaktyczne oraz biblioteki, pomieszczenie magazynowe, szatnie, sanitariaty, pokój nauczycielski. Koszt rozbudowy to kwota ok.1,9 mln zł. Jej zakończenie planowane jest zgodnie z umową na koniec lipca przyszłego roku. Rozpoczęcie zajęć szkolnych w nowo wybudowanej części szkoły planowane jest od września 2016 roku.

Oprac. DB

Zdjęcie: UG Nieporęt

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *