NIEPORĘT. Wolska oficjalnie otwarta

2021-10-13 6:40:44

Zakończono prace przy realizacji największego tegorocznego przedsięwzięcia drogowego Powiatu Legionowskiego – przebudowie drogi powiatowej nr 1810W w gminie Nieporęt. Oficjalne otwarcie inwestycji zorganizowano 11 października

W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu w Legionowie w osobach starosty Sylwestra Sokolnickiego i wicestarosty Konrada Michalskiego, przedstawiciele władz Gminy Nieporęt reprezentowani przez wójta Sławomira Macieja Mazura i jego zastępcę Alicję Sokołowską, radni Rady Powiatu – wiceprzewodniczący Robert Wróbel, radni Agnieszka Powała i Wiesław Smoczyński oraz radni Rady Gminy Nieporęt – Wiesława Bielska i Jarosław Pisarek, przedstawiciele wykonawcy, a także mieszkańcy.

Inwestycja była trudna i kosztowna. – To jeden z najdłuższych procesów inwestycyjnych w powiecie legionowskim. Głównie dlatego, że kiedy budowano tę drogę, to była droga wojewódzka, nie myślano o tym, żeby regulować stany prawne nieruchomości. Minęły lata zanim udało się wszystko uregulować, dopiero wtedy można było przystąpić do tego, aby drogę projektować i wreszcie wybudować – tłumaczy wiceprzewodniczący Rady Powiatu Robert Wróbel. Przebudowa wymagała również współpracy pomiędzy Powiatem Legionowskiego i Gminą Nieporęt oraz odpowiedniej koordynacji działań – To inwestycja długo wyczekiwana nie tylko przez mieszkańców gminy Nieporęt, ale także całego powiatu legionowskiego. Jest ściśle związana z inwestycjami gminnymi, bo musieliśmy wybudować wcześniej kanalizację, wodociąg, infrastrukturę techniczną, aby ponownie nie demontować drogi – wyjaśnia wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur. Przedsięwzięcie ma także duże znaczenie dla najmłodszych użytkowników drogi. – Ulica Wolska to główny ciąg komunikacyjny do szkoły w Józefowie dla mieszkańców Kątów Węgierskich, Rembelszczyzny, Stanisławowa Drugiego i Woli Aleksandra. Bezpieczeństwo naszych dzieci jest najważniejsze, a dzięki tej inwestycji będzie to bezpieczeństwo zapewnione – cieszy się radna Rady Powiatu Agnieszka Powała.

W ramach przedsięwzięcia przebudowano ponad dwukilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1810W w ciągu ul. Wolskiej i Akacjowej, od skrzyżowania z ul. Gajową w Woli Aleksandra do skrzyżowania z ul. Kościelną w Kątach Węgierskich. Inwestycja objęła modernizację drogi powiatowej od km 2+479,73 do km 4+620,60, na odcinku o łącznej długości 2140,87 mb. W miejscach wzmożonego ruchu pieszych, tam gdzie nie występowały ciągi piesze, wybudowano przyjezdniowy chodnik o długości 133,28 metrów po stronie lewej (północnej) i 327,41 metrów po stronie prawej (południowej), oba o szerokości dwóch metrów. Istniejące chodniki przebudowano wysokościowo. Przebudowano zjazdy do posesji. Na całym odcinku powstał ściek z kostki betonowej przy krawężniku. Odwodnienie odbywa się za pomocą spływu wód przy krawężniku poprzez ściek do studzienek ściekowych i poprzez przykanaliki do studni chłonnych lub drenaży francuskich. Pobocza o łącznej długości 2083,32 metrów (926,93 m po stronie prawej i 1156,39 m po stronie lewej) ulepszono klińcem kamiennym. W ramach zadania usunięto także kolizje z branżami elektryczną i teletechniczną. Na całym rozbudowywanym odcinku wprowadzona została nowa organizacja ruchu. – Przebudowana droga nie tylko poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców, ale także pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników – mówi starosta legionowski Sylwester Sokolnicki.

Koszt inwestycji to 4 692 966,42 zł. Zadanie zrealizowano ze środków Powiatu przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 101 150,00 zł.

Źródło: www.powiat-legionowski.pl
Fot. UG Nieporęt

Komentarze

2 komentarze

  1. Janek odpowiedz

    Prawie zabrakło wstęgi aby pomieścić wszystkich ojców tego sukcesu

  2. AAA odpowiedz

    Jak na niedawno otwartym odcinku trasy S7.
    Czy ,podobnie jak tam, nasi towarzysze samorządowcy machali rękami i pozdrawiali przejeżdżające auta?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *