Nurty polskiej sztuki współczesnej

2019-10-23 6:48:15
W świecie historii sztuki nie było dotąd takiego okresu, kiedy pojawiające się nurty i wszelkie procesy poszukiwania tożsamości występują w tak odmiennych środkach wyrazu. Sztuka współczesna nie ma dotąd ustalanych podziałów czasowych. Intensywność przemian i wprowadzania nowatorskich rozwiązań powoduje, że ten okres dla wielu odbiorców jest najbardziej skomplikowany.

 

Warto przyjrzeć się bliżej tendencjom, które miały lub mają miejsce w sztuce polskiej i co sprawiło, że jest ona tak różna od sztuki innych krajów.

Narodziny współczesności

Zakłada się, że powszechna i polska sztuka współczesna powstała po II wojnie światowej. Przeżycie wojny i trauma doprowadziła do rozpoczęcia procesu, który miał pozwolić na nowo zdefiniować sztukę. Spustoszenie psychologiczne i moralne artystów po II wojnie światowej odbiło się na powstających pracach.

Niezaakceptowanie doktryn realizmu socjalistycznego pozwoliło na stworzenie rewolucyjnych grup. Szukając zrozumienia polskiej sztuki współczesnej, należy podjąć problem, które dotknęły takie środowiska, jak na przykład II Grupa Krakowska.

Założenia i nurty sztuki współczesnej

Po II wojnie światowej sztuka nowoczesna zakładała, że artysta przestał być rzemieślnikiem, a stał się interpretatorem. Sztuka zaczęła szukać odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Odwilż polityczna i kulturalna, jaka miała miejsce w drugiej połowie lat 50., pozwoliła na rozwój sztuki współczesnej. Jej apogeum miało miejsce w czasie II Wystawy Sztuki Nowoczesnej w warszawskiej Zachęcie w 1957 roku. W latach 60. i 70. XX wieku stylem dominującym w sztuce stał się zmodernizowany postimpresjonizm i abstrakcja.

Nurty polskiej sztuki współczesnej, jakie najczęściej się wymienia to:

  • konceptualizm – sztuka zdematerializowana, która skupia się przede wszystkim na samym procesie sztuki, a nie na dziele
  • ekspresjonizm abstrakcyjny – powstające dzieła odchodzą od tradycyjnego przedstawiania zjawisk na rzecz plam i niesymetrycznych linii
  • pop art – nurt zrodzony z ekspresjonizmu abstrakcyjnego, który ma charakter konsumpcyjny. Artyści posługują się przedmiotami masowymi, tworząc nie tylko obrazy, ale także aranżacje i instalacje artystyczne.
  • street art – nurt, który rozwija się między innymi w Polsce, zawdzięcza wiele amerykańskiemu artyście Jeana-Michela Basquiata. Jest to dynamiczna, aktualna sztuka uliczna.

Środowisko Polskie

Rozwój sztuki w Polsce w drugiej połowie ubiegłego wieku przebiegał odmiennie od reszty Europy. Warto zwrócić uwagę na brak krytyki politycznej wobec neoawangardy w latach 60. i 70. Inną bardzo ważną kwestią jest samo podejście do sztuki socrealizmu. W Polsce nie wykształciły się środowiska podobne do undergroundowych grup artystów z innych krajów. Środowisko polskie wykształciło praktyki, które pozwoliły na swobodę formalną i zaadaptowanie takich nurtów jak sztuka konceptualna, happening, performance, czy abstrakcjonizm. Na cykle wystaw poświęcone sztuce współczesnej zaprasza wrocławska galeria sztuki http://krupagallery.pl/.

Komentarze

1 komentarz

  1. Wiktoria odpowiedz

    Ja jestem w sumie bardzo zainteresowana sztuką. Wydaje mi się, że dla własnego rozwoju fajnie czasem odwiedzić galerię, żeby trochę rozwinąć swoje pasje itd. Uwielbiam bywać w V.A. Gallery pod Poznaniem bo to fantastyczne miejsce, żeby trochę liznąć tego co się w Polskiej sztuce dzieje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *