Pamięć przeszłości

2021-02-18 1:01:01

Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość, i nie chce ludzi wielkich, kończy się.” Słowa te, mimo że wypowiedziane przed laty, są nadal aktualne. Pielęgnowanie pamięci o historii i ludziach ją tworzących jest obowiązkiem całego narodu i warunkiem jego przetrwania


Pamięć historyczna jest elementem scalającym i kształtującym narody. Pielęgnowanie pamięci historycznej buduje poczucie wspólnoty i umożliwia utrzymanie relacji współczesnego społeczeństwa z przeszłością. Aby mogła trwać, naród musi taką relację pielęgnować. Tylko pamiętając o przeszłości i jej bohaterach jesteśmy w stanie odpowiedzialnie budować lepszą przyszłość.
PGE Polska Grupa Energetyczna patronuje wielu ważnym inicjatywom historycznym. W ostatnim czasie Grupa PGE zakupiła i przekazała do Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego  zbiór oryginalnych dokumentów konspiracyjnych Armii Krajowej z lat 1943-1944. Obejmuje on około 1500 stron rękopisów i druków ulotnych, zawierających informacje dotyczące działania systemu prawnego Polskiego Państwa Podziemnego i Kontrwywiadu Armii Krajowej.

W zbiorze znajdują się także sprawozdania z działalności Armii Krajowej (w tym z akcji likwidacyjnych i bojowych), opisy struktur konspiracyjnych, rozpracowywania agentów Gestapo i urzędników III Rzeszy oraz przedstawicieli władz wojskowych i policyjnych.

W skład archiwum wchodzą również dokumenty Kontrwywiadu AK i Wojskowych Sądów Specjalnych VII Obwodu AK Obroża Rejonów: II „Celków” (Marki) i III „Dęby” (Rembertów). Unikalny zbiór stanowią dokumenty dotyczące działalności członków Polskiej Partii Robotniczej. Wśród pozyskanych materiałów znajdują się druki związane z działaniem urzędów i urzędników skarbowych z Warszawy i okolic zarówno w zakresie rozpracowania niemieckich informatorów, jak również powołania przy Komendzie Głównej Armii Krajowej konspiracyjnego Komitetu Skarbowców Polskich, w tym unikalny Regulamin działania Komitetu. W zbiorze zachowała się także prawdopodobnie jedyna znana Instrukcja kolportażu druków konspiracyjnych w ramach Akcji N – działań dywersyjno – propagandowych prowadzonych wśród Niemców od kwietnia 1941 r. do kwietnia 1944 r. Uzupełnienie zbioru dokumentów stanowi prasa konspiracyjna, w tym wydawnictwa i druki niepodległościowego podziemia.

Wszystkie dokumenty przekazane przez PGE do Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego zostaną udostępnione zwiedzającym w wydzielonej części Muzeum.

Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego jest szczególnym miejscem na mapie pamięci historycznej Warszawy. Znajduje się ono w kompleksie gmachów dawnego Banku Polskiego – Powstańczej Reduty, w której do dziś pozostały ślady wyszczerbionych odłamkami i  podziurawionych kulami murów. Jego celem jest pielęgnowanie pamięci o historii Polski i bohaterach, którzy tę historię tworzyli, dlatego też słowo „Pamięć” nieprzypadkowo znalazło się w jego nazwie.

Innym niezwykle ważnym miejscem, upamiętniającym wydarzenia z historii Polski, jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest to jedna z najnowocześniejszych instytucji kultury w Polsce. Powstało w 2004 r. dzięki inicjatywie i zaangażowaniu prezydenta Warszawy, późniejszego prezydenta Polski śp. Lecha Kaczyńskiego. Muzeum za pomocą nowoczesnych technik narracji, w sposób ciekawy przedstawia wydarzenia z 1944 r.
PGE Polska Grupa Energetyczna od 2016 roku jest partnerem strategicznym Muzeum, a w 2020 roku objęła patronatem autorski program „Rodzinne spotkania z historią”, którego celem jest rodzinne zwiedzanie Muzeum i udział w zajęciach prowadzonych przez edukatorów w formie interaktywnej gry.

Mówiąc o zaangażowaniu PGE w pielęgnowanie pamięci historycznej, nie można zapomnieć o  projekcie Fundacji PGE, którym są „Tablice Pamięci”. Mowa o tzw. Tablicach Tchorka – kamiennych tablicach na planie krzyża maltańskiego z napisem „Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny”, które znajdują się w całej Warszawie i których rolą jest upamiętnienie miejsc walki i męczeństwa na terenie stolicy w czasie II wojny światowej. Ich nazwa pochodzi od ich autora – warszawskiego artysty – Karola Tchorka. W latach 40. i 50. powstało w Warszawie ponad 400 takich miejsc pamięci. Do dzisiaj zachowało się o tylko ok. 160. Fundacja PGE za pomocą projektu „Tablice Pamięci” przywraca tym pomnikom rangę na jaką zasługują oraz zapoznaje młode pokolenie Polaków, jak również turystów zagranicznych, z wojenną historią Warszawy.

W ramach projektu przy każdej tablicy Karola Tchorka umieszczona została tablica z informacją w języku polskim i angielskim wraz z kodem QR. Dzięki znajdującemu się na tablicach kodowi QR można ściągnąć na telefon specjalną aplikację mobilną, za pomocą której można zlokalizować istniejące tablice, a także poznać historię każdego z miejsc upamiętniających niemieckie zbrodnie. Powstała także specjalna strona internetowa www.tablicepamieci.pl, gdzie można znaleźć wszystkie bieżące informacje o projekcie.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *