Podpis elektroniczny w branży nieruchomości – co warto wiedzieć?

2021-10-11 1:19:09
Pandemia koronawirusa przyczyniła się do zwiększenia problemów ze stawiennictwem w kancelariach notarialnych i sprawnym finalizowaniem transakcji na rynku nieruchomości. Czy rozwiązaniem będzie mógł stać się podpis cyfrowy?

 

Podpis elektroniczny – stan prawny

Pojęcie podpisu elektronicznego zostało w Unii Europejskiej wprowadzone uchyloną już Dyrektywą o Wspólnotowej Infrastrukturze Podpisów Elektronicznych (1999/93/EC). Od 1 lipca 2016 r. Dyrektywa 1999/93/WE została zastąpiona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS). Wprowadziła ona jednolite w całej Unii Europejskiej podejście do świadczenia usług zaufania, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji elektronicznych realizowanych w Internecie. Rozporządzenie wprowadza także powszechnie rozpoznawalne mechanizmy identyfikacji elektronicznej (eID), umożliwiające jednoznaczną weryfikację tożsamości użytkowników usług online. Definicje podpisu elektronicznego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego zawarte w Rozporządzeniu eIDAS obowiązuje bezpośrednio na terytorium Polski w ramach przepisów ustawy z 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Podmioty upoważnione do wystawiania i odnawiania e-podpisów są wpisane do rejestru dostawców usług zaufania Ministerstwa Cyfryzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

Upowszechnianie się podpisu elektronicznego

Podpis elektroniczny ma ponad 20 lat, ale dopiero pandemia przyczyniła się do dużego wzrostu jego popularności. Zjawisko to nie ominęło również branży nieruchomości w Legionowie. Deweloperzy zaczęli szczególnie chętnie korzystać z dobrodziejstw kwalifikowanego podpisu cyfrowego. Dzięki niemu, pomimo obowiązujących restrykcji możliwe było finalizowanie umów rezerwacyjnych czy umów deweloperskich. Jego moc prawna dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo transakcji.

Podpis elektroniczny u notariusza

8 września 2016 roku nadana została notariuszom kompetencja do dokonywania tzw. poświadczeń elektronicznych. Od tej chwili kancelarie notarialne nie tylko dokonują poświadczeń zgodności dokumentów w formie papierowej, ale również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, wydając poświadczone dokumenty w formie elektronicznej.

Jednak w obecnym stanie prawnym w Polsce umowa ostateczna kupna-sprzedaży nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego, co wymaga osobistego stawiennictwa obu stron transakcji. Ma to przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo obrotu prawnego, dokumentów i danych osobowych. Dlatego na rozszerzenie możliwości wykorzystania podpisu cyfrowego w kancelariach notarialnych zapewne trzeba będzie jeszcze poczekać i nie jest to działanie skierowane przeciw dobrze pojętym interesom klientów czy całej branży nieruchomości.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *