Potężny zastrzyk pieniędzy?

2016-04-20 10:55:13

Urząd Gminy Jabłonna poinformował, iż złożył wniosek o dofinansowanie budowy blisko 64 km kanalizacji, ponad 60 km sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody. Czy gmina ma szansę na wsparcie unijne w rekordowej kwocie 112 mln zł?

29 stycznia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gminni urzędnicy złożyli wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych projektu na wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości około 63,8 km w miejscowościach Jabłonna, Chotomów, oraz Dąbrowa Chotomowska z możliwością podłączenia 8 050 mieszkańców, co stanowi niemalże połowę ludności całej gminy. Oprócz budowy kanalizacji sanitarnej, projekt obejmuje także budowę sieci wodociągowej o długości ok. 60,4 km oraz stacji uzdatniania wody. Z uwagi na zakres projektu oraz konieczność jego ukończenia do 2022 roku, zostało ono podzielone na 28 zadań inwestycyjnych. Dowiedzieliśmy się, że dla tego typu projektów gmina może liczyć na dofinansowanie wynoszące 63,75 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Przygotowane analizy wskazują, że jest to wartość maksymalna, o jaką może ubiegać się Jabłonna i w chwili obecnej nie ma możliwości uzyskania wyższej dotacji z jakiegokolwiek innego programu. Pozostaje kwestia tzw. wkładu własnego. Minimalny wkład własny wnioskodawcy ustalono na poziomie 5 proc. wartości projektu, co oznacza, iż pozostałe środki mogą pochodzić z budżetu wnioskodawcy lub być środkami uzyskanymi np. dzięki pożyczkom. O skali projektu świadczy jego wartość oraz założony okres realizacji, obejmujący tak naprawdę lata 2016-2022. Aczkolwiek dopuszczono możliwość tzw. refundacji kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu, ale po dniu 1 stycznia 2014 roku. Opierając się na tej zasadzie, już tegoroczne wydatki związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej będą podlegały dofinansowaniu w ramach złożonego projektu.

Oprac. JR

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *