Facebook


POWIAT. Przychodnia złożyła protest – odwołują się w sprawie ambulatorium

2017-10-04 5:52:23

Prezes ZOZ Legionowo złożyła środek odwoławczy w formie protestu od negatywnej decyzji wojewody w sprawie celowości inwestycji w zakresie przebudowy wschodniego skrzydła przychodni

Przed tygodniem w artykule pt. „Nici z ambulatorium” pisaliśmy, że Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” (przychodnia na górce) otrzymał negatywną opinię Wojewody Mazowieckiego ws. przebudowy skrzydła budynku przychodni. Jak się okazuje sprawa ma ciąg dalszy.

Opinia brzemienna w skutkach

Okazuje się, że opinia ta może nie tylko utrudnić uruchomienie ambulatorium, ale także spowodować kłopoty z kontraktem przychodni z NFZ. Ustaliliśmy także, że od negatywnej opinii o celowości inwestycji, jaką uzyskał ZOZ Legionowo, można się odwołać w terminie 14 dni do Ministra Zdrowia. Protest składa się za pośrednictwem wojewody. Istotnym elementem protestu jest uzasadnienie, w którym odwołujący się wskazuje umotywowane kryteria z ocena których się nie zgadza.

Protest przychodni

Jak udało nam się ustalić na posiedzeniu Zarządu Powiatu Legionowskiego w dniu 3 października br. podano informację, że Prezes ZOZ Legionowo złożyła odwołanie od decyzji wojewody dotyczącej ambulatorium. Protest został złożony z zachowaniem 14 dniowego terminu. Minister ma 30 dni na rozpatrzenie protestu i wydania opinii w tej sprawie. Opinia może być pozytywna jak i negatywna. Od negatywnej opinii Ministra Zdrowia w sprawie złożonego protestu można odwołać się do sądu administracyjnego. Niestety procedura wydłuża się i sprawa ambulatorium pozostaje w zawieszeniu. Ten stan niepewności, także ze względu na możliwość skorzystania z drogi sadowej może ulec znacznemu wydłużeniu.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *