Facebook
POWIAT. Remont wałów przeciwpowodziowych na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki

2017-07-27 3:30:38

Rusza przygotowanie rozbudowy oraz remontu wału przeciwpowodziowego Wisły na długości prawie 19 km po stronie powiatów legionowskiego i nowodworskiego. Nowa budowla będzie spełniała wszystkie wymogi techniczne zapewniając mieszkańcom bezpieczeństwo.
Po przebudowie wały przeciwpowodziowe na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki będą spełniały warunki I klasy ważności budowli hydrotechnicznych. O wadze tego przedsięwzięcia świadczy rozległość obszaru, jaki dzięki niemu zostanie ochroniony – jest to dolina o powierzchni ponad 6 800 ha, sięgająca aż po Warszawę. Zadanie związane z remontem wałów przeciwpowodziowych oraz budową brakującej infrastruktury jest inwestycją kosztowną i czasochłonną. W chwili wydania tego numeru „Kuriera” Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie kończy procedury związane z postępowaniem przetargowym dotyczącym przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania tego zadania.
W finansowanie zadania włączyło się wiele samorządów – Województwo Mazowieckie zabezpieczyło na ten cel 500 000 zł, powiaty legionowski i nowodworski – po 150 000 zł, gmina Jabłonna i miasto Nowy Dwór Mazowiecki – po 250 000 zł, miasto Legionowo i gmina Wieliszew – po 100 000 zł.
Wspólne działania samorządów dotyczące przebudowy wałów przeciwpowodziowych na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki rozpoczęły się już w styczniu ubiegłego roku, kiedy Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie poinformował o znowelizowanej ustawie dotyczącej umożliwienia finansowania tego typu przedsięwzięć również ze środków budżetowych powiatów, miast i gmin. Rada powiatu w Legionowie już w marcu 2016 r. wyraziła wolę wsparcia działań Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na rzecz poprawy bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu legionowskiego. W budżecie uchwalonym w grudniu ubiegłego roku na 2017 r. znalazła się pozycja umożliwiająca przekazanie na ten cel 150 000 zł. W maju br. WZMiUW ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji. Po zakończeniu procedury zostanie podpisana umowa, natomiast marszałek Adam Struzik wyznaczy termin podpisania porozumienia finansowego pomiędzy Województwem Mazowieckim i pozostałymi samorządami, które zadeklarowały swój udział.

www.powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *