Facebook
POWIAT. Uroczystości 25-lecia CSP

2015-07-21 8:27:49

We wtorek 21 lipca w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie od godziny 10.00 trwały obchody Święta Policji połączone z jubileuszem 25-lecia istnienia jednostki. Podczas uroczystości wręczono medale za długoletnią służbę, medale za zasługi, odznaki “Zasłużony Policjant” oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystym apelu uczestniczyli dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Piotr Bogdalski, zastępcy komendantów szkół policyjnych w Katowicach, Pile i Słupsku, byli komendanci Centrum Szkolenia Policji Stanisław Laskus, Piotr Caliński, a także przedstawiciele władz samorządowych oraz pozostałych służb mundurowych, duchowieństwa, środowisk naukowych i instytucji, współpracujących z Centrum Szkolenia Policji.

Komendant CSP insp. dr. Roman Stawicki dokonał podsumowania 25-letniej historii szkoły. Poruszył kwestie związane m. in. z międzynarodową współpracą szkoleniową, omówił też zmiany organizacyjne, jakim w czasie minionego ćwierćwiecza podlegało Centrum. Podkreślił, jak niezwykle istotnym aspektem historii szkoły jest rozwój jej infrastruktury, zwłaszcza w odniesieniu do właściwej realizacji procesu dydaktycznego. Roman Stawicki przekazał też wiele pozytywnych opinii na temat jakości pracy nauczycieli policyjnych. Podkreślił także duży wkład pracowników w funkcjonowanie szkoły. Za osiągnięcia i zasługi podziękował również byłym komendantom CSP oraz ich zastępcom. Słowa podziękowania skierował też do kierownictwa polskiej Policji, organizacji związkowych funkcjonujących na terenie CSP oraz do wszystkich podmiotów i instytucji zaangażowanych we współpracę z Centrum. Na koniec swego wystąpienia Komendant pogratulował awansowanym i wyróżnionym. Z okazji Święta Policji, złożył wszystkim serdeczne życzenia, które skierował również do bliskich funkcjonariuszy i pracowników szkoły.

Przyszedł czas na uhonorowanie policjantów i pracowników wyróżnieniami i awansami. Akty mianowania wręczyli Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski oraz Roman Stawicki. Medale za długoletnią służbę otrzymało 12 osób, brązowy medal za zasługi dla policji otrzymały 4 osoby, zaś odznakami „Zasłużony Policjant” wyróżniono 10 funkcjonariuszy. 60 policjantów zostało awansowanych na wyższy stopień służbowy. Za 25 lat służby i pracy w CSP Komendant wyróżnił łącznie 60 policjantów i pracowników. Ponadto pamiątkowe dyplomy otrzymali słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego – finaliści konkursu „Paragraf w służbie policji” oraz „Turnieju Par Patrolowych”. Dodatkowo Prezydium Zarządu Głównego NSZZP przyznało 35 osobom medale 25-lecia NSZZP, a 8 osobom srebrne odznaki honorowe NSZZP. W swoim wystąpieniu Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski przekazał wszystkim życzenia z okazji święta oraz obchodzonego jubileuszu szkoły. Podkreślił specyfikę policyjnej służby oraz znaczenie Centrum Szkolenia Policji w systemie szkolnictwa policyjnego.

Finał wtorkowych uroczystości uświetniła defilada w której uczestniczyły pododdziały kadry dydaktycznej CSP, motocyklistów z Zakładu Ruchu Drogowego, uczestników 3. Światowego Seminarium IPA dla Młodych Policjantów oraz słuchaczy kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego, kursów specjalistycznych dla przewodników psów służbowych i szkolenia zawodowego podstawowego. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz policjantki z Grupy Rekonstrukcji Historycznej z KMP w Krośnie, które prezentowały umundurowanie Policji Państwowej II Rzeczpospolitej Polskiej. Defiladę poprowadził dowódca kompanii honorowej komisarz Roman Maciejewski. Cała defilada pododdziałów wyglądała imponująco. Później dowódca uroczystości młodszy insp. Jarosław Zgierski złożył Komendantowi Głównemu Policji Krzysztofowi Gajewskiemu meldunek o zakończeniu uroczystości.

Oprac. DB

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *