POWIAT. Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

2018-12-13 2:00:37

Już od 2 tygodni obowiązuje ustawa o kołach gospodyń wiejskich (KGW). Do 27 grudnia zgłoszone w rejestrze koła mogą złożyć wniosek o wsparcie i otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na swoją działalność i rozwój

Nowe prawo przewiduje, że KGW będą miały osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Jednak w jednej wsi będzie mogło istnieć tylko jedno KGW, a kto szybciej je zarejestruje ten ma pierwszeństwo.

Ustawa wprowadziła rozwiązania, wyłącznie dla działalności KGW (nabywają one osobowość prawną przez wpis do Krajowego Rejestru KGW):

 • zerowe koszty rejestracji,
 • dochody przeznaczone na działalność statutową,
  – bez podatku dochodowego,
  – bez obowiązku kasy fiskalnej,
  – uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (przychód do 100 tys. zł),
  – zwolnienie z podatku VAT (do 200 tys. zł),
  – brak obowiązku rozliczenia rocznego CIT,
 • możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej,
 • możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach konkursów i dotacji (samorządowych, rządowych),
 • opieka pełnomocnika do spraw KGW w biurach powiatowych ARiMR oraz Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Według nowego prawa koło gospodyń wiejskich (KGW) powinny w szczególności prowadzić następującą działalność:

 • prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 • prowadzić działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • wspierać rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjować i prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwijać kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

Red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *