Pożegnanie Pułkownika Stanisława Pawińskiego

2016-04-20 11:14:42

Szanowny Panie Pułkowniku, mój serdeczny przyjacielu.

Dla mnie, dla Twojej Rodziny, przyjaciół, żałobników jest to bardzo smutna chwila, że musimy się z Tobą pożegnać.

Jeszcze 1 kwietnia rozmawialiśmy telefonicznie, m. in. na temat Twojego przyjazdu do Pułtuska w związku ze Świętem Sapera.

Pozwól Przyjacielu, że w imieniu własnym i byłych władz Pułtuska z końca lat 70- tych i początku 80- tych oraz obecnych władz i przybyłych kolegów z Pułtuska serdecznie Ciebie pożegnamy, a jednocześnie przypomnimy o Twoich zasługach dla Pułtuska i jego mieszkańców.

To między innymi dzięki Tobie, jako dowódcy Jednostki Wojskowej w Pułtusku, przy pełnej akceptacji pułkownika Stanisława Dudka Szefa Dywizji Saperów nie ponieśliśmy strat w ludziach w czasie powodzi w 1979 r.

To pod Twoim dowództwem żołnierze amfibiami ewakuowali 451 rodzin, 1650 osób z terenów zalanych z dolnej części Pułtuska do punktów ewakuacyjnych.
To Ty spowodowałeś, ze został pobudowany most pontonowy z możliwością dostania się do zalanych budynków.

To Twoi saperzy zabudowali wyrwę na wale o długości ponad 120 metrów, również wykonali wyrwę na wale za Pułtuskiem, celem spłynięcia wody z miasta.

To z Tobą jako władze miasta współpracowaliśmy w stanie wojennym. Nie dopuściłeś do tego, a by nasze decyzje, czy dyrektorów zakładów pracy były negowane przez grupy operacyjne czy komisarzy.

To Ty dokonywałeś odrestaurowania zabytkowych koszar, wykonałeś nowe ogrodzenie, a teraz wszystko zostało zrujnowane. Jak zobaczyłeś, co się stało z koszarami i terenem, odwiedzając mnie w domu, mało nie dostałeś zawału.
Kończąc z wielkim smutkiem , żegnamy Ciebie, jako człowieka zacnego, koleżeńskiego a szczególnie mojego przyjaciela.

Cześć Twojej pamięci.

Pożegnania zmarłego na miejscowym cmentarzu dokonał Zbigniew Maliszewski będący w latach 1975- 1985 Zastępcą Naczelnika Miasta i Gminy w Pułtusku, jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Przeciwpowodziowego.

Komentarze

1 komentarz

  1. Janusz odpowiedz

    Pułkownik Pawiński pozostanie w ludzkiej pamięci. Zrobił dużo dobrego, pomagał ludziom, walczył o słuszne sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *