Projekt siedziby PIK wybrany

2022-02-17 1:59:48
Znamy już zwycięzcę konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. Powołany specjalnie w tym celu sąd konkursowy wybrał, a Zarząd Powiatu zatwierdził, projekt autorstwa architekt Kariny Jędrak-Kościeszy z Warszawy. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu zorganizowano 16 lutego w siedzibie starostwa.

Na ogłoszony przez Powiat Legionowski konkurs odpowiedziało 15 pracowni, dwie prace nie spełniły wymogów formalnych i nie były rozpatrywane. Nadesłane koncepcje oceniano pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalnym i społecznym. Ośmioosobowy sąd konkursowy, w skład którego weszli architekci oraz przedstawiciele Powiatu Legionowskiego, wskazał trzy najlepsze projekty, z których następnie wybrał jeden zwycięski należący do architekt Kariny Jędrak-Kościeszy. Autorka otrzyma nagrodę pieniężną oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania projektu na podstawie przygotowanej przez nią pracy.

Na zdjęciu od lewej: Starosta legionowski Sylwester Sokolnicki, zwyciężczyni konkursu Karina Jędrak-Kościesza, przewodnicząca sądu konkursowego Ewa Zaremba-Kasprowicz oraz członek Zarządu Powiatu w Legionowie Grzegorz Kubalski fot. powiat-legionowski.pl

Powiat legionowski dynamicznie się rozwija, co ma odzwierciedlenie chociażby w znaczącym wzroście liczby mieszkańców. W ślad za zwiększonymi potrzebami zbiorowymi w zakresie kultury nie podążyło dotąd stworzenie nowoczesnej infrastruktury kulturalnej na poziomie ponadgminnym. Powiatowa Instytucja Kultury zlokalizowana jest obecnie w budynku przy ul. Sowińskiego, w którym z trudem mieści się biblioteka powiatowa. Brakuje tam jakiegokolwiek zaplecza w postaci pracowni, sal do zajęć czy sali widowiskowej. Budowa nowej siedziby PIK rozwiąże te problemy i będzie odpowiedzą na rosnące potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie dostępności oferty kulturalnej i możliwości jej realizacji. Pozwoli osiągnąć cele stawiane modelowym ośrodkom kultury, czyli stwarzanie możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej, otwarcie na wszystkie grupy społeczne, kształcenie postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze, angażowanie artystów w życie kulturalne społeczności lokalnych, integrowanie społeczności lokalnej za pomocą działań kulturalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i jego skutkom.

Nowoczesność na miarę potrzeb

Nowa siedziba PIK ma powstać na działce u zbiegu ulic Warszawskiej, Sobieskiego, Norwida i Wysockiego w Legionowie. Obiekt zaproponowany w wybranej koncepcji ma 1 263,86 m kw. powierzchni, dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Znajdą się w nim między innymi sala widowiskowo-koncertowa ze sceną, garderobami, magazynem i rekwizytornią; biblioteka wraz z antresolą i zapleczem; studio nagrań z pracownią muzyczną; kompleks pracowni; sala wielofunkcyjna; przestrzenie wystawiennicza i coworkingowa; sala konferencyjna; klubokawiarnia artystyczna; pomieszczenia administracyjne; zaplecze gospodarcze i sanitarne. W projekcie znalazł się również osobny budynek gospodarczy o powierzchni 21 m kw. Ponadto zagospodarowano przestrzeń wokół budynku, zaprojektowano parkingi i dojazdy do obiektu oraz miejsce do organizacji wydarzeń plenerowych. A wszystko to z poszanowaniem znajdującego się na działce drzewostanu.

Przy zaplanowanym wyspecjalizowaniu poszczególnych przestrzeni zachowano potencjał do zmiany funkcjonalności pomieszczeń, ich adaptacji do nowych potrzeb, a także ewentualnej rearanżacji. Zastosowane rozwiązania będą zachęcać do przebywania w nowej siedzibie PIK i w jej sąsiedztwie nie tylko przy okazji korzystania z oferty kulturalnej. Nowy obiekt ma być miejscem różnorodnych działań, a także sprzyjać spotkaniom, nawiązywaniu kontaktów, wymianie idei oraz stanowić przestrzeń relaksacyjną, stworzoną do spędzenia wolnego czasu i pobudzającą kreatywność.

Rozstrzygniecie konkursu to kolejny krok na drodze do realizacji tej sztandarowej inwestycji Powiatu Legionowskiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia ma zamknąć się w kwocie 20 mln zł.

powiat-legionowski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *