Facebook


SEROCK: Wzrasta opłata za wodę

2015-02-10 11:51:55

Na ostatniej sesji Rada Miasta i Gminy w Serocku podjęła uchwałę w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego. Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 kwietnia 2015 roku odbiorcy zapłacą za 1 m3 wody 2,72 zł netto (2,94 zł brutto) oraz roczną opłatę abonamentową w wysokości 34,00 zł netto za jeden wodomierz (36,72 zł brutto). Na wzrost wysokości taryfy za wodę, w stosunku do roku poprzedniego, głównie składają się wyższe koszty eksploatacyjne stacji i sieci wodociągowej, tj. wzrost opłat środowiskowych związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, wzrost cen energii elektrycznej jak i wzrost kosztów jej dystrybucji oraz wyższymi cenami usług. W dalszym jednak ciągu, wśród gmin powiatu legionowskiego, w gminie Serock jest najniższa cena za 1 m3 wody.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *