WIELISZEW. Zmiana dyrekcji przedszkola

2015-05-27 3:01:00

Decyzją wójta Beata Skoczylas nie będzie już dyrektorem Przedszkola Samorządowego nr 1 w Wieliszewie. To pokłosie skarg kilkorga rodziców, jak i nauczycieli na dotychczasowe postępowanie dyrektorki w oświatowej placówce

Z dniem 14 maja Beata Skoczylas została odwołana z funkcji dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Wieliszewie. Jak poinformował nas Jacek Banaszek dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych podstawą odwołania jest art. 38 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, który mówi że organ prowadzący w przypadkach szczególnie uzasadnionych  może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty. W uzasadnieniu czytamy, że sposób pełnienia funkcji przez dyrektora PS nr 1 w Wieliszewie oraz skutki nieprofesjonalnych działań stosowanych w kierowaniu placówką stanowią zagrożenie interesu publicznego oraz istotne zagrożenie dla osiągnięcia celów placówki oraz mogą prowadzić do destabilizacji funkcjonowania przedszkola. W dalszej części uzasadnienia dyrektorce postawione zostały zarzuty przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego i niedopełnienia obowiązków. W latach 2013-2014 Beata Skoczylas przyjęła darowizny Rady Rodziców na rzecz przedszkola oraz “darowiznę za współpracę” przekazaną przez PZU, a owe wpłaty nie zostały zaksięgowane na rachunku bankowym gminnego przedszkola, co zdaniem urzędników stanowi poważne naruszenie prawa. Zarzutów jest jednak znacznie więcej, jak choćby nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa pobytu dzieci w placówce, nieumiejętną współpracę z Radą Rodziców, nierówne traktowanie dzieci, faworyzowanie jednego z nauczycieli kosztem pozostałych. Beata Skoczylas na ostatniej sesji Rady Gminy odpierała te zarzuty, a źródło swoich kłopotów upatrywała w nie zgodzeniu się na zatrudnienie 3 osób “po znajomości”. Zwłaszcza w nieprzedłużeniu wygasającej umowy nauczycielce Natalii Kuczyńskiej-Otoskiej, która jest córką radnego Jacka Kucińskiego. – Gmina nie wypłaci pani dyrektor odszkodowania z tytułu przedwczesnego zerwania umowy o pracę, gdyż takowe nie nastąpiło. Odwołanie ze stanowiska nie oznacza wypowiedzenia stosunku pracy – mówi  Jacek Banaszek. Umowa z Beatą Skoczylas obowiązywała od 1 września 2012 roku i została podpisana na okres 5 lat.  Nowy dyrektor przedszkola zostanie wyłoniony w drodze konkursu, który niebawem zostanie ogłoszony. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora w drodze konkursu organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. W chwili obecnej obowiązki dyrektora pełni Irena Gumińska.

Podobne artykuły

Komentarze

1 komentarz

  1. dyzio odpowiedz

    Czy redaktor piszący ten artykuł zapoznał się z zapisem z sesji? Oczywiście, że nie bo gdyby tozrobił to wiedziałby, że p.dyrektor siedziała jak zaklęta, a odpowiadała, zresztą dość nieudolnie i nieprofesjonalnie, jej pełnomocnik. Poza tym niech redaktor zapozna się z ustawą o finansach publicznych to nie będzie pisał o tym, że nie zaksięgowanie darowizn na koncie przedszkola jest przestępstwem wg urzędników. To jest właśnie dobrze opisane w w/w ustawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *