JABŁONNA. Zachód bez rur

2015-05-27 3:01:00

Projekty wodociągów i kanalizacji w zachodniej części gminy Jabłonna wciąż czekają na realizację. Radni liczyli na przedstawienie przez wójta koncepcji zwodociągowania i skanalizowania zachodnich sołectw. Nie usłyszeli nic konkretnego

W środę 20 maja odbyła się wyjazdowa sesja Rady Gminy Jabłonna. Radni spotkali się w domu weselnym “Zielony dworek” w Skierdach, a następnie udali się autobusem na wycieczkę po wszystkich sołectwach położonych w zachodniej części gminy Jabłonna. Ta część gminy wymaga pilnych inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowych.

Ścieki do Nowego Dworu?

Jak poinformował wójt w budżecie dla zachodnich miejscowości gminy jest przeznaczona kwota 119 tys. złotych na projekty wodociągów oraz 100 tys. złotych na projekty kanalizacji. Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części gminy była opracowana w 2008 roku. Zakładała budowę kanalizacji do centralnej części gminy Jabłonna. Przewidywała też budowę własnej oczyszczalni ścieków. Na tamten czas nie było możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej w Nowym Dworze Maz. – W tym momencie Nowy Dwór Maz. jest po modernizacji oczyszczalni ścieków i istnieje możliwość przyłączenie się. Już poprosiliśmy o wydanie warunków możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Wystąpiliśmy również do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wstępną zgodę na lokalizację sieci kanalizacji ponieważ nasza główna nitka przebiegałaby w pasie drogi wojewódzkiej nr 630 – powiedział wicewójt Marcin Michalski.

Rozbudowa własnej oczyszczalni?

Istnieją również inne warianty odprowadzania ścieków. – Jest możliwość przyłączenia się do gminy Wieliszew na ulicy Kwiatowej w Janówku Drugim. Przekazaliśmy dane gminie Wieliszew, a prace projektowe już trwają. Planowany termin zakończenia tych prac to październik 2015 roku. Jeżeli chodzi o sprawy kanalizacji sanitarnej to tutaj istnieje jeszcze jedna możliwość. Prowadziliśmy wstępne rozmowy z oczyszczalnią w Skierdach. Pozostaje kwestia możliwości technicznych przyjęcia ścieków z zachodniej części gminy Jabłonna – powiedział Marcin Michalski. Tylko jak przyznał wicewójt konieczna będzie jej rozbudowa. – Czy będzie zgoda mieszkańców na jej rozbudowę? Ponieważ wokół niej już są pobudowane budynki mieszkalne, a zagospodarowanie terenu przewiduje kolejne. Myślę, że będzie problem z rozbudową tej oczyszczalni – argumentowała Dorota Świątko, wiceprzewodnicząca rady gminy.

Szukając ujęcia wody

Gmina wystąpiła o możliwość przyłączenia się do wodociągu firmy Benckiser. Odpowiedzi jeszcze nie uzyskała. Obecnie to ujęcie wody jest rezerwą dla Nowego Dworu Maz. Natomiast w tej chwili nie ma możliwości przyłączenia do wieliszewskiego wodociągu Bożej Woli i wsi Trzciany. – W tym momencie są dwa warianty, przyłączenie się do wodociągu Benckisera, lub budowa własnego ujęcia wody – argumentował wicewójt. – Ale po co nam dodatkowe ujęcie wody? Przecież tam jest ujęcie z którego korzystają strażacy, a które należałoby tylko rozbudować aby tej wody starczyło dla całej zachodniej części gminy – argumentowała Dorota Świątko. Wójt wziął również pod uwagę i tę koncepcję. Jeszcze inny pomysł przedstawiła radna Teresa Gałecka, która zaproponowała stację uzdatniania wody na jednej z działek gminnych w Suchocinie. – Spotkaliśmy się dziś, aby otrzymać jakieś konkretne informacje. Minęło kilka miesięcy i w zasadzie słyszymy, że nie macie nawet koncepcji budowy wodociągów i kanalizacji – grzmiał Witold Modzelewski, przewodniczący rady gminy.

d.burczynski@toiowo.eu

DARIUSZ BURCZYŃSKI

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *