Facebook


Radnej Borkowskiej nie wygaszą mandatu

2018-04-27 5:25:43

W lutym br. jeden z mieszkańców złożył wniosek o wygaszenie mandatu radnej Agnieszki Borkowskiej, która jednocześnie pełni funkcję wiceprezesa legionowskiej spółdzielni mieszkaniowej (SML-W).

Według mieszkańca radna złamała bowiem ustawowy zakaz zarządzania działalnością gospodarczą, w której wykorzystywany jest majątek gminy (art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym). A tym samym działa ona w warunkach konfliktu interesów. Okazało się, że Borkowska jako wiceprezes SML-W zarządza działalnością gospodarczą, którą prowadzi spółdzielnia. A do działalności tej wykorzystywane jest również mienie Gminy Legionowo.
Komisja Rewizyjna rady gminy, która miała zbadać sprawę, nie dopatrzyła się jednak uchybień w postępowaniu radnej. Stanowisko to było podstawą opracowania projektu uchwały o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Borkowskiej. Została ona podjęta na ostatniej sesji tj. 25 kwietnia.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *