Rozwijają uczniowskie pasje

2021-11-24 1:08:12

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie to szkoła, która organizuje naukową, społeczną, kulturalną i sportową aktywność uczniów. To miejsce, gdzie każdy uczeń może znaleźć ofertę odpowiadającą swoim potrzebom i zainteresowaniom.

Czy kompetencje społeczne i obywatelskie da się zdobyć wyłącznie słuchając, jak opowiada o nich nauczyciel? Zdecydowanie nie! Aby je w sobie wykształcić, trzeba naprawdę coś robić – samodzielnie, w małych zespołach, z całą klasą, z uczniami z innych klas. To w szkole młodzi ludzie uczą się współdziałania, planowania zadań i odpowiedzialności za ich wykonanie.

O to, jak szkoła wspiera uczniowską aktywność zapytaliśmy Panią Ewę Leszczyńską – dyrektora Zespołu Szkół w Golądkowie.

-Wspieramy aktywność uczniów w sposób zorganizowany i systematyczny, a nie tylko incydentalnie. Ta zasada dotyczy zarówno aktywności edukacyjnej, jak i społeczno-obywatelskiej, kulturalnej czy sportowej. Wymaga to starannego zaplanowania i uwzględnienia w koncepcji pracy szkoły odpowiednich działań dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników, gdyż aktywność uczniów wymaga zawsze wsparcia i monitorowania, a czasem dodatkowych środków lub innych zasobów. Staramy się, by każdy mógł znaleźć dla siebie (przynajmniej jedną) ciekawą, rozwijającą intelektualnie i społecznie propozycję.

Ważnym obszarem aktywności w golądkowskiej szkole jest Spółdzielnia uczniowska „Eureka”, prowadzona przez uczniów, pod opieką  nauczyciela. „Spółdzielczość uczniowska jest świetnym sposobem na kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych. Przede wszystkim uczy pracy w grupie i odpowiedzialności za nią, uczy także samodzielności, szybkiego podejmowania decyzji, szacunku do pieniędzy, mądrego i racjonalnego inwestowania oraz strategicznego myślenia o przyszłości. Wymaga od uczniów postawy kreatywnej i zaangażowanej, przejawiania własnej inicjatywy, zmagania się z przeciwnościami i przezwyciężania ich. Spółdzielczość uczniowska jest doskonałą formą nauki poprzez działanie” – czytamy na stronie spółdzielni „Eureka”.

Szkoła bardzo mocno wspiera również ideę wolontariatu. Młodzi ludzie mają pasję, entuzjazm i energię, którą należy jedynie skierować we właściwym kierunku. Szkolne koło realizuje wiele ważnych inicjatyw, między innymi: „Wirtualny dzień dawcy”, „Świąteczna kartka dla seniora”, „Szkoła pamięta”, różnego rodzaju zbiórki dla potrzebujących oraz akcie promujące ochronę środowiska. Swoją opieką młodzież chętnie otacza również zwierzęta, organizując zbiórki karmy i przekazując dary do schronisk.

Nowością w Golądkowie jest koło szachowe. To prawdziwa gradka dla osób grających w szachy lub pragnących się tego nauczyć. Szachy pozwalają rozwijać cierpliwość, koncentrację i wielozadaniowość. Uczą myśleć strategicznie i wyciągać wnioski z własnych błędów. Szachiści doskonalą swoją pamięć, rozwijają zmysł obserwacji oraz umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów. Jest to niezwykły i efektywny trening umysłu.

Z kolei uczniowie, dla których aktywność oznacza wysiłek fizyczny mogą korzystać z oferty szklonego klubu sportowego. Tradycją już stały się „aktywne długie przerwy”, podczas których odbywają się klasowe rozgrywki w piłkę nożną. Szkoła niedawno wzbogaciła się o nowoczesną siłownię , a niebawem rozpoczną się prace zmierzające do powstania pełnowymiarowego boiska sportowego.

Tych, którzy od dźwięku trenerskiego gwizdka wolą dźwięki muzyki zaprasza działające w internacie koło muzyczne. Jego członkowie spotykają się raz w tygodniu, aby pod okiem eksperta szlifować swoje talenty wokalne i umiejętność gry na instrumentach. Efekty swojej pracy prezentują uświetniając ważne uroczystości szkolne.

Trzeba podkreślić, że wspieranie aktywności golądkowskich uczniów dotyczy nie tylko ich funkcjonowania w społeczności szkolnej ale także samego procesu nauczania. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne zarówno dla uczniów zdolnych, pragnących się rozwijające, jak i dla uczniów z trudnościami w nauce. Są to przede wszystkim zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych i maturalnych, zajęcia przedmiotowe, a także zajęcia specjalistyczne dotyczące między innymi obróbki filmów, czy druku 3D.

Zespół Szkół w Golądkowie to niewątpliwie szkoła z pomysłem na aktywność uczniów, otwarta na ich potrzeby. Warto o tym pamiętać i warto wziąć to pod uwagę zastanawiając się nad wyborem szkoły ponadpodstawowej.

Komentarze

1 komentarz

  1. Magda odpowiedz

    Takie szkoły się docenia. Podczas edukacji powinno wspierać rozwój zainteresowań dzieci, a nie tylko kazać im wkuwać wszystko na pamięć. Powinna być w tym wszystkim jakaś równowaga i rozwój holistyczny. Mały człowiek powinien mieć też czas na kreatywne zajęcia, bo tego typu rozwiniętych zdolności oczekuje obecnie rynek pracy https://mlodekadrypodkarpacia.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *