SEROCK. Plany rewitalizacji cmentarza żydowskiego

2022-06-11 5:58:51

Nekropolia żydowska powstała ok. 1820 r. W 1941 r. Niemcy zniszczyli cmentarz i użyli macew do budowy schodów na wzgórzu grodowym przy ulicy Radzymińskiej. Przez lata teren nekropolii był wykorzystywany na różne cele. Począwszy od lat 90. XX w. trwa proces rewitalizacji cmentarza. W 1992 r., staraniem władz samorządowych część nagrobków została przeniesiona na cmentarz. W 2011 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał teren Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Nekropolia została ogrodzona i powstało lapidarium


Od ubiegłego roku, kierując się troską o zachowanie dziedzictwa lokalnego, prowadziliśmy intensywne konsultacje ze stroną żydowską odnośnie opieki nad cmentarzem a także jego przyszłości. W wyniku rozmów, na nasz wniosek, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie wyraziła wolę przekazania terenu cmentarza na rzecz Miasta i Gminy Serock w formie darowizny. Obecnie trwa proces sformalizowania tego przekazania.
Mając na uwadze potrzebę rewitalizacji nekropolii, wykorzystując możliwość pozyskania środków zewnętrznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zdecydowaliśmy o realizacji przedsięwzięcia remontowo-modernizacyjnego na terenie dawnego cmentarza. Będzie ono obejmowało przede wszystkim instalację nagrobków odnalezionych na terenie Serocka, renowację ogrodzenia i chodników, a także wykonanie dojścia od strony ścieżki prowadzącej od ul. Retmańskiej wzdłuż brzegu jeziora.
28 kwietnia 2022 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach działania 3.3.1 „Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród” wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Zalew Zegrzyński w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.
Realizacja zadania jest co prawda uzależniona od pozyskania dofinansowania, jednak głęboko wierzymy w sukces tego przedsięwzięcia, jako szczególnie istotnego dla historii lokalnej społeczności. W naszej ocenie cmentarz nie może zostać zapomniany. Powinien być udostępniony mieszkańcom i odwiedzającym nas gościom jako świadectwo dziejów miasta.

UMiG Serock

Komentarze

1 komentarz

  1. pwn odpowiedz

    Cały rynek i główna ulica w Serocku to mienie pożydowskie i odpowiednie ustawy do przekazania im starszym braciom w wierze są gotowe. Mówicie niemożliwe ? No tak samo było niemożliwe jakby ktoś w połowie lat 30-tych XX wieku powiedział że praktycznie wszyscy zostaną planowo wymordowani…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *