SEROCK. Przetargi wodno-kanalizacyjne

2016-09-23 1:48:07

6 września została podpisana umowa pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: Przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku ul. Chrobrego”.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 6.661.292,43 zł brutto, w tym uzyskane dofinansowanie to 3.223.200,93 zł brutto. W efekcie realizacji inwestycji powstanie ok. 3,17 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,64 km sieci wodociągowej. Gmina 25 sierpnia ogłosiła przetarg na I etap realizacji projektu, tj. budowę kanalizacji sanitarnej w Zegrzu. Termin składania ofert upływa 23 września br. Zgodnie z warunkami przetargu wykonawca będzie zobowiązany do 30 sierpnia 2018 roku wykonać całość zadania. Później, w ramach II etapu projektu, zostanie ogłoszony przetarg na budowę wodociągu w ul. Chrobrego w Serocku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *