SEROCK. Sesja „absolutoryjna”

2018-07-09 10:50:06

W dniu 25 czerwca 2018 r. odbyła się sesja „absolutoryjna”, w trakcie której Rada Miejska w Serocku wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Miasta i Gminy Serock w wydatkowaniu publicznych pieniędzy za 2017 rok.

Głosowanie zostało poprzedzone ogłoszeniem stanowiska Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2017 oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock z tego tytułu, jak też z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Serock w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock za 2017 rok. Następnie po przewidzianej w porządku obrad sesji dyskusji, radni podjęli uchwałę Nr 511/XLVI/2018 – jednogłośnie 15 głosami „za”, udzielając Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Dogodne połączenie ulicy Rybaki z Bulwarem Nadnarwiańskim gotowe
Wyremontowano schody przy ulicy Rybaki

W dniu 20 czerwca 2018 roku ukończono prace polegające na remoncie schodów i pochylni w ciągu ulicy Rybaki w Serocku. Schody oraz pochylnia zapewniają połączenie ulicy Rybaki z Bulwarem Nadnarwiańskim. Wykonana z kostki brukowej pochylnia została zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby możliwe było dogodne korzystanie z niej zarówno przez osoby z wózkami jak i rowerzystów. Prace zrealizowane zostały przez firmę Usługi Remontowo – Budowlane Brukarstwo Stanisław Łoniewski z Serocka.

Ukwiecenie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Biało-czerwone ukwiecenie rynku

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Urząd Miasta i Gminy w Serocku postanowił uświetnić całoroczne obchody tego niezwykłego święta poprzez ukwiecenie rynku miejskiego biało-czerwonymi kwiatami. Wokół całego placu, jak również w pasach zieleni zasadzono rośliny w barwach narodowych. Białe i czerwone pelargonie komponują się z okolicznościową iluminacją ratusza.

Oprac. KT

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *