SEROCK. Spotkanie z GDDKiA w sprawie remontu mostu w Wierzbicy

2019-09-24 10:18:05

W najbliższy czwartek, 26.09.2019 r. o godz. 16.30 w remizie OSP w Gąsiorowie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie remontu mostu w ciągu drogi krajowej nr 62 Wierzbica-Łacha

Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Zapraszamy w szczególności mieszkańców wsi Gąsiorowo, Łacha, Kania Polska, Kania Nowa, Nowa Wieś oraz Cupel. Przypomnijmy: GDDKiA zakłada, że całkowite zamknięcie mostu dla ruchu kołowego nastąpi w połowie października i będzie trwało 21 dni. Poza tym okresem, mimo prowadzonych robót, most będzie przejezdny w obu kierunkach.

Co zaplanowano aby ułatwić życie mieszkańcom?

Gmina Serock podjęła rozmowy z GDDKiA odnośnie do sposobu zapewnienia ciągłości ruchu pieszego i kołowego w okresie całkowitego zamknięcia mostu, w szczególności obsługi komunikacji autobusowej lokalnej oraz szkolnej. Ustalono, że zamknięcie ruchu pojazdów na moście nastąpi w połowie października i potrwa 21 dni. Gmina chce utworzyć ogólnodostępne, całodobowe parkingi po obu stronach mostu: lewa strona Narwi: działka przy skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Wyszkowskiej w Łasze, a po prawej stronie Narwi: jeden pas drogi krajowej nr 62 prowadzący od ronda w Wierzbicy do mostu, na odcinku ok. 500 m. Planuje się utrzymanie tylko komunikacji pieszej przez most, przez cały okres remontu (za wyjątkiem przerw technologicznych). Przewiduje się również utworzenie bezpłatnej tymczasowej linii Lokalnej Komunikacji Autobusowej, obsługującej tereny na lewym brzegu Narwi, po dotychczasowej trasie, dowożącej mieszkańców do mostu. Zaplanowano utworzenie bezpłatnej tymczasowej linii Lokalnej Komunikacji Autobusowej przewożącej osoby korzystające z przejścia pieszego przez most, do centrum Serocka. Przewiduje się utworzenie tymczasowej linii dowożącej dzieci do Szkoły Podstawowej w Serocku, obsługującej tereny po lewej stronie Narwi, z przejściem pieszym przez most pod opieką osób uprawnionych i dowozem bezpośrednim do szkoły.

red./Gmina Serock

fot. Urząd Miasta i Gminy Serock

Komentarze

1 komentarz

  1. R. Gizinska odpowiedz

    Dlaczego jeszcze nie ma terminu zamknięcia mostu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *