SEROCK. Uczelnie zainteresowane spółdzielnią energetyczną

2021-07-08 8:34:44

Przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej odwiedzili Serock, aby zapoznać się z przygotowaniami do uruchomienia spółdzielni „Słoneczny Serock”

W połowie czerwca serocki ratusz odwiedziła delegacja przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Przedstawicieli środowiska akademickiego do wizyty w Serocku skłoniła aktywność naszych mieszkańców związana z założeniem spółdzielni energetycznej „Słoneczny Serock”. Inicjatywa powołania spółdzielni zainteresowała przedstawicieli wymienionych uczelni, którzy w trakcie wizyty w Serocku zapoznali się z obecnym stanem przygotowań do jej uruchomienia, a także wstępnymi planami jej działania. Pracownicy naukowi, na co dzień zajmujący się specyfiką funkcjonowania samorządu, ale także pracujący nad nowymi rozwiązaniami w dziedzinie lokalnych rynków energii elektrycznej, są zainteresowani rozwojem lokalnych podmiotów działających na rynku energii, do których zalicza się m.in. spółdzielnie i sami pragną aktywnie uczestniczyć w procesie rozwijania podobnych inicjatyw. Pierwsze spotkanie miało charakter zapoznawczy, niemniej liczymy, że zbieżność celów w bieżącej pracy pozwoli nam zawiązać bardziej trwałe partnerstwo i dzięki wsparciu środowiska akademickiego działalność gminy w zakresie odnawialnych źródeł energii będzie przybierała na sile.

red/ fot. UMiG Serock

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *