SEROCK. Wypoczywający zapłacą za śmieci

2016-08-08 10:56:15

Rada Miejska w Serocku ustaliła roczną ryczałtową opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono opłatę ryczałtową w wysokości 120 zł za rok, natomiast jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłatę ryczałtową w wysokości 240 zł za rok. Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku.

źródło: UMiG Serock

fot. pl.wikipedia.org

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *