SEROCK. Wywalczyli dofinansowanie

2018-01-06 4:50:24

Wśród 132 projektów złożonych przez samorządy do Wojewody Mazowieckiego na ostatecznej liście rankingowej znalazł się projekt złożony przez gminę Serock. Dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wynosi 1 mln 917 tyś 580 zł wyniesie 958 tyś 790 zł.


Na wstępnej liście rankingowej było 47 projektów powiatowych i 85 gminnych. Dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów zadania. Z terenu powiatu legionowskiego tylko gmina Serock walczyła o środki z programu.

Program dofinansowania

W ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” rozpatrzeniu podlegało 201 wniosków na 2018 r. Z przyczyn formalnych odrzucono 69 wniosków. Przy ocenie wniosków brano pod uwagę następujące kryteria: podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój spójnej sieci dróg publicznych, poprawa dostępności komunikacyjnej, poziom dochodów własnych wnioskodawcy, kontynuacja zadania, zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego. W grudniu środki na wydatki Wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019 został zwiększony z 3 mld zł do 3,5 mld zł. Dla gmin i powiatów Mazowsza z ww. programu na 2018 r. przeznaczono 76 mln 494 tyś zł, a w 2019 r. 105 mln 179 tyś zł. Dysponentem środków jest wojewoda, który przeprowadza nabór, ocenę i ostateczna kwalifikację wniosków.

Co będą budować

Gmina Serock znalazła się na ostatecznej liście wojewody z inwestycją: Rozbudowa drogi gminnej nr 180420W ulicy Długiej na odcinku od ulicy Nasielskiej do granicy działki nr 71/66 w miejscowości Stasi Las i Borowa Góra. Wartość inwestycji wyniesie 1 mln 917 tyś 580 zł, a dofinansowania z programu 958 tyś 790 zł. Z terenu Powiatu legionowskiego tylko gmina Serock walczyła o środki z programu. Wskazuje to na brak możliwości płatniczych (wkład własny) innych gmin z terenu powiatu i samego powiatu.

Jacek Jankowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *