Facebook


SEROCK. Zmodernizowali Nasielską

2015-10-24 7:57:31

Zakończyła się przebudowa ulicy Nasielskiej w Borowej Górze. Powiat Legionowski zrealizował tę inwestycję za kwotę ponad 798 tys. zł. Projekt uzyskał wsparcie finansowe Miasta i Gminy Serock, na terenie którego był realizowany.

 

Prace modernizacyjne swym zakresem objęły: poszerzenie jezdni do 6 metrów na całej długości, wyrównanie istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 z elastomeroasfaltem, dostosowanie do rzędnych nowej nawierzchni drogi  dróg gminnych w obrębie skrzyżowań oraz istniejących zjazdów, przebudowę zjazdów, przebudowę części istniejących chodników, weryfikację i odnowienie oznakowania drogi.

Oprac. JR

Zdjęcie: Powiat Legionowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *