Stowarzyszenie Czysta Gmina Serock

2017-09-28 11:42:34

Powstaliśmy w czerwcu tego roku by nie dopuścić do budowy w Gminie Serock przedsięwzięć zagrażających naszemu zdrowiu i komfortowi życia – czyli budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów tzw. kompostowni pryzmowej, sortowni odpadów opakowaniowych i punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych

Dla tych z Państwa, którzy nie są wtajemniczeni w cel naszego działania kilka słów wstępu.
Po naszych protestach, które poparło ponad 2,2 tysiąca mieszkańców inwestor wycofał się z części tej inwestycji a Gmina umorzyła postępowanie w tej sprawie. Wydawać by się mogło, iż będzie to koniec kłopotów mieszkańców Dębego i okolic, ale inwestor złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Obecnie czekamy na wynik rozprawy.

Zabezpieczyć się na przyszłość

A przed nami, mieszkańcami i Stowarzyszeniem kolejne zadanie. Aby zabezpieczyć się w przyszłości przed innymi inwestycjami tego typu, pragniemy doprowadzić do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego trenów w okolicy ronda w Dębe.
Wprowadzony w 2014 r. plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu, umożliwił wykorzystanie około 15 hektarów na prowadzenie działalności z zakresu gospodarowania odpadami (o przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym). Zgodnie z deklaracjami władz Serocka, na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy, w dniu 31 sierpnia, została przyjęta uchwała o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w/w terenu, co zapoczątkowało proces opracowywania nowego planu. W informacji jaka ukazała się na stronie Gminy czytamy, że Gmina w procesie tym, będzie dążyć do osiągnięcia rozwiązań z zachowaniem potencjału rozwojowego zapoczątkowanego na tym obszarze.

Zaproszenie dla mieszkańców

Jak czytamy w oświadczeniu Gminy zamieszczonym na stronie Urzędu zaproszenie do dyskusji nad rozwiązaniami, jakie powinny zostać zdefiniowane dla tego terenu, otrzymali wszyscy mieszkańcy, z czego się bardzo cieszymy.
Szczególne zaproszenie Gmina skierowała do przedsiębiorców funkcjonujących na tym terenie i do właścicieli terenów objętych opracowaniem, wyrażając jednocześnie nadzieję, że „wprowadzone zmiany, stworzą dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej”. My, mieszkańcy, ze swojej strony dodamy, że oczekujemy, iż wprowadzone zmiany wpłyną na utrzymanie dogodnych i godnych warunków życia dla okolicznych mieszkańców.
W ślad za tą informacją, serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do czynnego udziału w pracach przy opracowywaniu nowego planu, tak aby zaproponowane i wprowadzone przez Gminę rozwiązania były satysfakcjonujące nie tylko dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim dla nas, mieszkańców.
Dlatego też, jeśli chcemy zapewnić sobie godne warunki życia włączmy się w proces zmiany i wyraźmy swoje zdanie.

Wnioski do planu

Wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, w terminie do 13 października 2017 r.
Pamiętajmy, aby wniosek był ważny musi na nim być podane: imię, nazwisko,
(w przypadku firm nazwa) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku (czyli wniosek do zmiany planu) oraz oznaczenie nieruchomości, której składany wniosek dotyczy.
Zapowiedź oczekiwań mieszkańców dotyczącą zakresu zmian władze Gminy Serock już otrzymały w formie obywatelskiego projektu uchwały dot. przedmiotowej zmiany, popartego na wstępie liczbą 740 podpisów. Mieszkańcy opowiedzieli się w nim za wdrożeniem zmian, które uniemożliwią powstawanie w przyszłości na tym terenie nowych inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami czyli tzw. „biznes śmieciowy”.

Czy wezmą pod uwagę nasz głos?

Czy Gmina przychyli się do oczekiwań mieszkańców? Tego na razie nie wiemy. Ale liczymy, że głos mieszkańców i zaproponowane zmiany, mające na celu ochronę przede wszystkim naszego życia i zdrowia będzie miał wpływ na decyzje dotyczące dalszego rozwoju naszej Gminy.
O dalszych losach tej sprawy będziemy Państwa na bieżąco informować na łamach gazety oraz na stronie Stowarzyszenia www.eko-serock.pl. Zainteresowanych kontaktem z nami zapraszamy do pisania na adres stowarzyszenie@eko-serock.pl.
Stowarzyszenie Czysta Gmina Serock

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *