2016-04-29 12:45:47

SUPERWYCHOWAWCA    WYNIKI     KAMPANIA PROMOCYJNA

Regulamin:

* Organizatorem Plebiscytu jest redakcja tygodnika Mazowieckie To i Owo.

* W Plebiscycie uczestniczą tylko wychowawcy klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu legionowskiego, zgłoszeni przez dyrekcję, uczniów lub rodziców na Karcie Zgłoszenia zamieszczonej w tygodniku Mazowieckie To i Owo i na stronie internetowej www.wychowawca.toiowo.eu – do 20 maja do godz. 12.00

*  Zgłoszeni wychowawcy muszą wyrazić pisemną zgodę na udział w Plebiscycie i publikację swojego wizerunku w tygodniku Mazowieckie To i Owo i na stronie internetowej www.wychowawca.toiowo.eu

*  Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest dostarczenie do redakcji tygodnika Mazowieckie To i Owo do dnia do 20 maja do godz. 12.00:
– Karty Zgłoszenia do Plebiscytu Superwychowawca
– Zdjęcia zgłoszonej/-ego wychowawcy
– Zgody dyrekcji Szkoły na udział nauczyciela w Plebiscycie.

* Głosowanie odbywa się na kuponach zamieszczanych w tygodniku Mazowieckie To i Owo w dniach 24.05 do 20.06.2016 roku oraz systemem głosowania SMS. Informacje o plebiscycie dostępne na stronie www.wychowawca.toiowo.eu

* Kupony z bieżącego wydania Tygodnika należy dostarczać do redakcji co tydzień, każdorazowo do poniedziałku do godziny 12.00. Po tym terminie kończy się ich tygodniowa ważność, zgodnie z opisem zamieszonym na każdym kuponie.

* Ostateczne przyjmowanie kuponów i SMS kończy się w poniedziałek 20.06 o godzinie 10.00.

* Każdy kupon zamieszczany w Tygodniku ma równowartość 5 pkt., każdy SMS ma wartość 1 punktu. Można oddawać dowolną ilość głosów.

* Dodatkowe, jednorazowe 100 punków otrzyma klasa, która samodzielnie prowadzić będzie przez czas trwania Plebiscytu, Kampanię Promocyjną na terenie szkoły i swojej miejscowości.

* Warunkiem uznania Kampanii Promocyjnej jest jej udokumentowanie w postaci nadsyłanych do redakcji informacji zdjęciowych i opisowych.

* Plebiscyt wygrywa wychowawca, na którego w terminie od 24.05 do 20.06.2016 roku oddano łącznie najwięcej głosów (zsumowane punkty za kupony i SMS)
NAGRODA DLA ZWYCIĘZCY: Zestaw edukacyjny „RWE Power Box”.
Zestaw przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum. Poświęcony jest zagadnieniom energii, pomoże Państwu odpowiedzieć na pytania typu:  Jak wykorzystać energię wiatru, a jak tę, pochodzącą ze Słońca?  Jak gromadzić energię? W jaki sposób prąd elektryczny przenosi informację?
Zestaw edukacyjny RWE Power Box jest efektem rozpoczętej w 2012 r. współpracy między RWE a Centrum Nauki Kopernik.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *