LEGIONOWSKI. Święto Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

2018-09-25 2:44:51

W czwartek, 13 września 2018 r. odbyły się obchody Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. To właśnie 99. lat temu – 13 września 1919 roku sformowano w Zegrzu k. Warszawy Obóz Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień ten jest świętem Centrum

Z okazji święta CSŁiI 8 września br. na Strzelnicy Piechoty w Zegrzu odbył się Festyn Żołnierski. W jego ramach zorganizowany został pokaz sprzętu wojskowego, liczne atrakcje dla najmłodszych, występy artystyczne oraz wojskowa grochówka. Festyn zgromadził wielu uczestników, żołnierzy, pracowników resortu, rodzin z dziećmi oraz okolicznych mieszkańców.

W czwartek, 13 września br. obchody rozpoczęły się mszą św. w Kościele Garnizonowym w Zegrzu w intencji żołnierzy i pracowników Centrum, patrona CSŁiI gen. bryg. Heliodora Cepy oraz mjr. Konstantego Radziwiłła.

W tym dniu odbyła się także uroczysta zbiórka, w której uczestniczyło wielu zaproszonych gości: lokalne władze samorządowe, dowódcy, komendanci i dyrektorzy okolicznych jednostek wojskowych i instytucji, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, środowisk kombatanckich, organizacji współpracujących z Centrum, byli Zastępcy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności oraz Komendanci i Zastępcy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Szanowni Państwo, to już 99. lat szkolenia i kształcenia kadr łączności w Zegrzu, miejscu stanowiącym dla łącznościowców kolebkę naszej specjalności wojskowej.(..) (…) Ostatni rok był dla Centrum bardzo ważny. To był rok zmian strukturalnych, realizacji wielu zadań określonych przez naszych przełożonych. (…) Musieliśmy je realizować, aby Siły Zbrojne funkcjonowały na odpowiednim poziomie. Staraliśmy się również poszerzać ofertę szkoleniową naszego Centrum. Chciałem tu przypomnieć że w ostatnich dwunastu miesiącach udało nam się rozpocząć Akademię CISCO – bardzo ważne, ciekawe i poszukiwane szkolenie wśród wojskowych łącznościowców, ale także na rynku cywilnym. Szkolimy również z transmisji danych systemu Link-16 czy też administratorów sieci PMN. Musimy dalej rozwijać się, poszerzać swoją ofertę szkoleniową w zakresie cyberbezpieczeństwa. Będziemy się również starać rozwinąć naukę języka angielskiego na poziomie trzecim, zwiększać efektywność szkolenia na odległość tzw. e-learning. To wszystko w koordynacji z potrzebami SZ RP” – powiedział Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura w swoim przemówieniu do zebranych. Życzył wszystkiego najlepszego żołnierzom, pracownikom resortu obrony narodowej Centrum z okazji ich święta oraz podziękował wszystkim przybyłym gościom za przybycie.

W czasie uroczystości wręczone zostały żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej Centrum liczne odznaczenia resortowe i odznaki pamiątkowe. Święto było również okazją do wręczenia dyplomów uznania i listu gratulacyjnego zespołowi Telefala, laureatowi nagrody I stopnia ministra Obrony Narodowej w Manewrach Artystycznych Wojska Polskiego.

Zabrał głos także Senator RP Michał Radziwiłł, który złożył najlepsze życzenia oraz gratulacje żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej z okazji święta CSŁiI.

Z wielkim szacunkiem, głęboką troską kłaniam się wam i dziękuję za to co robicie  swojej codziennej, trudnej służbie. Bo to nie tylko szkolenie informatyków, łącznościowców na potrzeby całych Sił Zbrojnych, to jest tak jak podkreślał Komendant również Legia Akademicka, służba przygotowawcza i wiele innych dodatkowych przedsięwzięć, które są realizowane na bardzo wysokim wręcz można powiedzieć wzorowym poziomie.” – powiedział zwracając się do żołnierzy i pracowników CSŁiI Szef Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności DG RSZ płk dypl. Zygmunt Malec.

Uroczystość była również okazją do wręczenia przez Członka Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK Tadeusza Kowalewskiego Komendantowi Centrum medalu 60. lecia HDK PCK dla Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Po zbiórce odbył się również występ artystyczny Orkiestry Wojskowej z Siedlec, a później delegacje złożyły wieńce i wiązanki w miejscu pamięci mjr. Konstantego Radziwiłła oraz przed tablicą patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepy.

Każdy żołnierz SZ RP – specjalista łączności i informatyki – wcześniej, czy później trafia do Zegrza. Przez 99. lat przez to miejsce przewinęło się wielu słuchaczy. To ogromny dorobek, duży sukces komendantów, dowódców, wykładowców, instruktorów i innych żołnierzy oraz pracowników zegrzyńskiego ośrodka szkolenia, znanego miejsca na mapie polskiej wojskowości.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *