TO TRZEBA WYJAŚNIĆ. Mąż komendant Policji – żona prokurator rejonowy

2017-09-27 6:42:53

Wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Tyszka z Kukiz`15 złożył zapytanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie możliwości wystąpienia konfliktu interesów w legionowskich jednostkach powiatowej policji i prokuratury. Z pełną treścią zapytania można zapoznać się na stronach Sejmu RP

Dariusz Petryka

Komendantem Rejonowym Policji w Legionowie został niedawno podinsp. Krzysztof Smela. Jego żona Pani Katarzyna Ryniewicz-Smela jest Zastępcą Prokuratora Rejonowego w Legionowie.
Stosownie do art. 15 § 1 kodeksu postępowania karnego „Policja i inne organy w zakresie postępowania karnego wykonują polecenia sądu, referendarza sądowego i prokuratora oraz prowadzą pod nadzorem prokuratora śledztwo lub dochodzenie w granicach określonych w ustawie”, zaś stosownie do art. 93 § 4 kodeksu postępowania karnego „w wypadkach określonych w ustawie sąd oraz prokurator wydają polecenia Policji lub innym organom”. Powyższe okoliczności sprawiają, że możliwe jest zaistnienie konfliktu interesów w ramach określonego postępowania karnego w przypadku wydawania poleceń komendantowi przez małżonkę prokurator.
Obecnie Wicemarszałek oczekuje na stanowisko Ministra Mariusza Błaszczak. Dodajmy także, że przed powołaniem komendanta na stanowisko starosta przedstawia opinię o kandydacie na komendanta. Niestety Starosta Legionowski nie wyłapał tych powiązań i pozytywnie zaopiniował kandydata na komendanta, uznając, że nie ma żadnych przeszkód, aby Pan Smela zajmował to stanowisko.
O sprawie alarmował także fanpage „Absurdalne Legionowo” działający na stronach portalu Facebook.

Dariusz Petryka

Fot. KPP Legionowo

Komentarze

1 komentarz

  1. Eliza odpowiedz

    Jeśli już, to na pewno mniejszy konflikt interesów niż w sytuacji, gdy w miejskich spółkach zatrudnia się radnych tej samej gminy lub ich rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *