Facebook


WIELISZEW. Nabór do programu modernizacji kotłowni – wymiana pieca

2017-10-21 3:53:44

Gmina Wieliszew planuje w 2018 r. już po raz 3 wystąpić w imieniu mieszkańców o dofinansowanie do wymiany kotłów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie.


Mieszkańcy gminy zainteresowani wymianą starego kotła c.o. lub gazowego mogą zgłaszać się do udziału w projekcie składając zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2017 roku osobiście w Urzędzie Gminy Wieliszew pokój nr 10 lub drogą elektroniczną na adres: dkarkowska@wieliszew.pl wzór zgłoszenia do pobrania ze strony www.wieliszew.pl w zakładce „Projekty” lub w Urzędzie Gminy.
Nie znamy jeszcze warunków jakie będą obowiązywały w konkursie, bazujemy więc na warunkach obowiązujących w roku bieżącym.

Wielkość dofinansowania wynosi:
● do 75% kosztów obejmujących TYLKO koszt zakupu kotła wraz z/lub bez czujnika tlenku węgla – czadu (bez elementów dodatkowych takich jak np. zasobnik c.w.u. lub podajnik)
● jednakże nie więcej niż 5.000 zł (brutto)
Przykład:
1. Koszt zakupu kotła wraz z/lub bez  czujnika czadu wynosi 5.000 zł brutto wg programu wsparcie z WFOŚiGW w Warszawie wynosi 75%, ale nie więcej niż 5.000zł à czyli WFOŚiGW w Warszawie finansuje: 75% x 5.000 zł = 3.750 zł. Natomiast 25%  pokrywa  mieszkaniec w tym przypadku będzie to 1.250 zł
2. Koszt zakupu kotła wraz z/lub bez  czujnika czadu wynosi 9.000 zł brutto wg programu wsparcie z WFOŚiGW w Warszawie wynosi 75%, ale nie więcej niż 5.000zł czyli WFOŚiGW w Warszawie finansuje maksymalnie 5.000 zł. Natomiast pozostałą część pokrywa mieszkaniec w tym przypadku będzie to 4.000 zł.

Rodzaje przedsięwzięć (czyli co można zrobić w ramach projektu):
● wymiana kotła węglowego gazowy lub opalany biomasą (np. pellet)
● zastąpienie pieca gazowego, olejowego lub opalanego biomasą na piec o wyższej niż dotychczas sprawności.

Uwaga!!!
● Przedsięwzięcie dotyczy wymiany pieca, a nie wyłącznie zakupu (trzeba mieć stary piec żeby można było go wymienić – inf. dla osób, które dopiero się budują).
● Wsparcie dotyczy TYLKO kosztów zakupu kotła bez zasobnika.
NIE MOŻNA wymienić kotła na kocioł na węgiel lub eko-groszek!
● W miejscu realizowanego zadania (pod adresem nieruchomości) NIE MOŻE być prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza!
● Program NIE DOTYCZY wymiany kotłów w obiektach wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych!
● Koszt demontażu starego kotła, instalacja nowego, koszt zasobnika, koszty uruchomienia i serwisu oraz koszty utylizacji starego kotła PONOSI MIESZKANIEC.
● Zakup kotłów realizowany będzie przez GMINĘ z zastosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o ile Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieUDZIELI dofinansowania.
Cena kotła będzie znana dopiero po przeprowadzeniu postępowania.

Ostateczny termin podłączenia i uruchomienia kotła przez mieszkańca:
kocioł musi działać (potwierdzenie pierwszego uruchomienia kotła podpisane przez uprawnionego serwisanta)  najpóźniej do 30.09.2018 r.

Co zrobić, aby zgłosić chęć skorzystania z programu:
Wypełnić i odesłać w pełni uzupełnione zgłoszenie na adres dkarkowska@wieliszew.pl lub dostarczyć do pokoju nr 10 w Urzędzie Gminy Wieliszew w nieprzekraczalnym terminie  do końca 31 grudnia 2017 roku.

Uwaga:
● W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane zgłoszenia  wymiany pieca węglowego na gazowy (koniecznie udokumentowane posiadanie instalacji gazowej w budynku!) lub opalany biomasą!
● Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą uwzględnione!
● Zgłoszenia niekompletne (tzn. nie w pełni uzupełnione i/lub bez stosownych załączników) nie będą uwzględnione!
● W przypadku wymiany kotłów gazowych na gazowe decyduje kolejność zgłoszeń!
● Liczba wymieniających kocioł gazowy na gazowy o wyższej sprawności będzie ograniczona w celu spełnienia efektu ekologicznego.
● Udział w projekcie będzie możliwy po spełnieniu warunków naboru określonych przez WFOŚiGW na 2018 r.
Do tej pory z dofinansowania skorzystało ponad 50 gospodarstw domowych z terenu Gminy Wieliszew. Zapraszamy Państwa do przesyłania swoich zgłoszeń.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *