WIELISZEW. Nielegalna siatka pojęć

2017-11-09 6:40:16

Wojewoda uznał za częściowo nieważne 3 uchwały Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września br. dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Wieliszew i Kałuszyn – w tym przy ulicy Słowackiego

W dwóch uchwałach Rada Gminy bez uwzględnienia przepisów odrębnych określiła „własną” definicję pojęcia powierzchnia zabudowy. Natomiast do trzeciej uchwały wpisano „ autorski” sposób dokonywania pomiaru wysokości budynków. I właśnie w tym zakresie uchwały zakwestionował wojewoda.

Sami zdefiniowali wskaźniki

Rada Gminy w sposób odmienny od powszechnie obowiązujących przepisów zdefiniowała w dwóch uchwałach powierzchnię zabudowy. Wojewoda uznał to za naruszające prawo wyjście poza zakres merytoryczny ustaleń planu miejscowego. Ponadto zwrócił uwagę, że organy gmin nie są uprawnione do definiowania sposobu liczenia poszczególnych wskaźników. W kolejnej z uchwał Rada Gminy zdefiniowała sposób dokonywania pomiaru wysokości budynków. Nadzór wojewody wytknął tu powtarzanie i modyfikację przepisów zawartych w ustawach i rozporządzeniach, co jest niedopuszczalne. Wobec powyższego wojewoda stwierdził nieważność uchwał w części odnoszącej się do ww. zapisów.

Wojewoda stwierdza częściową nieważność uchwał

Badanie przez nadzór wojewody uchwał dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogranicza się do badania ich zgodności z prawem, z uwzględnieniem przestrzegania zasad planowania przestrzennego oraz określonej ustawą procedury planistycznej. Stwierdzone nieprawidłowości kwalifikowały się do stwierdzenia nieważności uchwał w części, co oznacza, że uchwalone przez Radę Gminy w pozostałym zakresie regulacje planów zagospodarowania przestrzennego są wiążące. Od rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody gminie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jacek Jankowski

Fot: Legio24

Komentarze

1 komentarz

  1. Roman odpowiedz

    Zapytajcie komu te błędy miały służyć? I wszystko jasne.Nie ma dymu bez ognia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *