Facebook


WIELISZEW/NIEPORĘT. Radni interweniują u premiera ws. cen odpadów

2019-07-18 6:37:20

W Wieliszewie cena odpadów śmieci poszła w górę, a w Nieporęcie gminni włodarze przewidują jej podwyżkę. Radni z Wieliszewa wystosowali pismo do premiera ws. wysokich cen odbioru odpadów komunalnych


Od 1 lutego 2019 r. w gminie Wieliszew obowiązują nowe opłaty za odbiór śmieci. Konieczność podwyżki wynikała z rosnących kosztów za odbiór odpadów komunalnych. Aktualna stawka odbioru odpadów segregowanych od osoby wynosi 19 zł, zaś niesegregowanych 40 zł. Na Sesji Rady Gminy Wieliszew
25 czerwca radni uchwalili kolejną podwyżkę cen odbioru odpadów. Opłata wchodząca w życie
1 września wynosić ma 29 zł na osobę za śmieci segregowane i aż 59 zł na osobę za śmieci niesegregowane.

List do premiera

Zaraz po uchwaleniu powyższych zapisów radni opracowali pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym wyrazili swoje obawy i wskazali rozwiązania tej kryzysowej sytuacji. Radni z Wieliszewa proponują: podjęcie działań w celu spowolnienia dynamiki wzrostu opłaty marszałkowskiej; wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości kompostujących odpady zielone w kompostownikach; wprowadzenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który zapewni wsparcie finansowe gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, co ma pozwolić na obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonymi przez mieszkańców; wprowadzenie ram prawnych, które pozwolą na określenie górnych stawek za gospodarowanie 1 Mg poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych obowiązujących w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Nieporęt też drożej

Władze Gminy Nieporęt przewidują kolejną podwyżkę za odbiór odpadów komunalnych. Aktualnie mieszkańcy gminy za śmieci segregowane płacą 18 zł miesięcznie, a za niesegregowane 40 zł. Jeśli wprowadzone zostaną nowe ceny to pod koniec tego roku mieszkańcy Nieporętu będą płacić, podobnie jak w Wieliszewie, 29 zł za śmieci segregowane oraz 58 zł za śmieci niesegregowane. Należy wspomnieć, że jeszcze w 2018 r. mieszkańcy Nieporętu płacili za odbiór odpadów 10 zł za śmieci segregowane i 20 zł za śmieci niesegregowane.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *