WIELISZEW. Renowacja północnego brzegu Jeziora Wieliszewskiego

2022-08-28 5:26:13

Fot. UG Wieliszew

Zaplanowano renowację północnego brzegu Jeziora Wieliszewskiego. Chodzi m.in. o odmulenie

Władze Gminy Wieliszew chcą zwiększyć przepływy w Jeziorze Wieliszewskim. – Działanie to polegało na wybudowaniu przegrody na rowie B i skierowanie części wody z tego rowu bezpośrednio do jeziora. W celu zwiększenia retencji dokonano pogłębienia i poszerzenia dolnej części jeziora. Zasadniczym czynnikiem poprawiającym retencję było wybudowanie przepustozastawki w dolnej części jeziora. Urządzenie piętrzące podniosło poziom lustra wody w zbiorniku, dzięki czemu ograniczyło zarastanie. Jezioro stało się miejscem lęgu ptaków i stałym miejscem ich bytowania. Dzięki wysokiemu poziomowi wody swoje gniazda założyły tu liczne stada łabędzi – Informuje UG Wieliszew. Zakres kolejnej inwestycji obejmuje wykoszenie północnego brzegu tego jeziora oraz jego odmulenie wraz z jego strefą przybrzeżną. Ponadto zaplanowano m. in. konserwację wcześniej zbudowanej tu przepustozastawki. – Roboty te będą wykonane na odcinku 875 metrów, począwszy od mostka w ciągu ulicy Spacerowej, w górę jeziora na długości 550 metrów do wysokości ulicy Storczyków i w dół od mostka na długości 325 metrów. Renowację Jeziora Wieliszewskiego najlepiej wykonać w okresach niskich stanów wód gruntowych sierpień – październik oraz po okresie lęgu ptactwa – tłumaczą władze Gminy. Celem inwestycji jest zwiększenie pojemności Jeziora Wieliszewskiego, poprawienie jego retencji oraz jakości obecnej w nim wody i znajdujących się w nim fauny i flory.

Paulina Nowicka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *