WIELISZEW. Sołtysi nie dostaną diet?

2017-09-17 1:55:04

Wojewoda zakwestionował uchwałę Rady Gminy Wieliszew dotyczącą ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej


Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu jednostki pomocniczej (sołtysowi) przysługiwała będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Ustalenia muszą mieć charakter rekompensacyjny, a nie przybierać formę stałego miesięcznego wynagrodzenia.

Sołtysi

W gminie Wieliszew funkcjonuje 14 sołectw, na których czele, pełniąc funkcję organu wykonawczego jednostki pomocniczej, stoją sołtysi. Sołtys może otrzymywać diety i zwrot kosztów podróży służbowych określone przez radę gminy, a jako poborca podatku rolnego i leśnego wynagrodzenie od tzw. inkaso.

Wojewoda stwierdza nieważność

Nadzór wojewody stwierdził nieważność podjętej przez Radę Gminy Wieliszew uchwały zarzucając jej ustalenie diety w stałej miesięcznej kwocie, ryczałtu, co spowodowało utratę charakteru rekompensacyjnego i było niezgodne z prawem. Dieta rozumiana jako zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji ma zapewnić wyrównanie finansowe odpowiednio do kosztów w związku z wykonywaniem mandatu, a przyjęte w zakwestionowanej uchwale rozwiązania tego nie spełniały.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody gminie służy skarga do sadu administracyjnego.

Jacek Jankowski

Fot: Legio24

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *