WIELISZEW. Wójt z absolutorium

2015-07-04 8:05:35

We wtorek 30 czerwca na sesji Rady Gminy Wieliszew wójt otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2014 rok. Ponad 3 mln zł deficytu i 9,5 mln zł na inwestycje, to skrótowy bilans ubiegłorocznego budżetu, którego sprawozdanie finansowe zatwierdzili radni.

Zanim jednak doszło do głosowania uchwały nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok oraz absolutorium dla wójta, najpierw radnym zaprezentował się świeżo powołany nowy komendant wieliszewskiej policji Zbigniew Prusinowski.

Radni poznali komendanta
– Jedynym problemem dostrzeżonym przez komendę powiatową i stołeczną jest słaba wykrywalność kradzieży. Jest to priorytet na najbliższe miesiące, aby to poprawić. Zdarzeń kryminalnych mamy mniej niż w ubiegłym półroczu, więc jest pod tym względem bardzo dobrze – powiedział Zbigniew Prusinowski. Komendant jednocześnie zapewnił, że postara się, aby policja była jeszcze bardziej widoczna na ulicach Wieliszewa. – Pamiętam spotkanie z poprzednim komendantem, który twierdził, że policja powinna pokazywać siłę. Jestem zupełnie innego zdania. Policja powinna być widoczna, powinna być przede wszystkim obecna w życiu mieszkańców, ale nie powinna pokazywać siły. Udało się te patrole wzmocnić, mieszkańcy czują się bezpieczniej i to ma przełożenie na to, że przestępstw jest mniej – zwrócił się do komendanta Marcin Fabisiak, przewodniczący Rady Gminy.

Analiza budżetu i absolutorium dla wójta
Jednak najważniejszym wydarzeniem ostatniej sesji było podjęcie przez radnych uchwały o udzieleniu wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Uchwała została poprzedzona pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni zatwierdzili także sprawozdanie z wykonania budżetu gminy. – Ponad 50 mln zł dochodów, ponad 53 mln zł wydatków, ale każda z tej złotówki miała odzwierciedlenie we wspólnych naszych działaniach i wspólnych projektach. Najważniejsze, że wszystkie wydatki majątkowe, które najbardziej państwa interesują zostały zrealizowane. Skupmy się na tym, co zostało zrobione, a zadania są realizowane w trybie jednorocznym i wieloletnim. I tak zostało zrealizowanych 8 zadań w roku ubiegłym na kwotę prawie 800 tys. zł, ale za to aż 32 zadania w trybie wieloletnim na kwotę 8,7 mln zł – powiedział Paweł Kownacki, wójt gminy Wieliszew. Wśród najważniejszych inwestycji zostały przez wójta wymienione nowe drogi, rozbudowa Zespołu Szkół w Łajskach wraz z przedszkolem, zakończenie kanalizacji sanitarnej w Janówku Pierwszym, plac zabaw wraz z boiskiem na ulicy Modlińskiej w Wieliszewie, rozpoczęcie kanalizacji w Michałowie-Reginowie, oraz w Łajskach, jak i remont remizy strażackiej w Janówku Pierwszym. Za przyznaniem absolutorium wójtowi głosowało 13 radnych, dwoje wstrzymało się od głosu.

d.burczynski@toiowo.eu

DARIUSZ BURCZYŃSKI

Podobne artykuły

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *