Wójt z absolutorium

2016-06-29 2:03:51

Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy Nieporęt radni udzielili wójtowi Maciejowi Mazurowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Radni wysłuchali sprawozdania z wykonania gminnego budżetu za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie gminnego mienia. Skarbnik gminy Katarzyna Skuza zapoznała również radnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Macieja Mazura sprawozdaniu z wykonania budżetu za miniony rok. Zaś przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Wojciechowski przedstawił stanowisko komisji obejmujące pozytywną opinię na temat wykonania budżetu oraz wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Wójt z absolutorium. Fot. UG Nieporęt

Wójt z absolutorium. Fot. UG Nieporęt

Podczas krótkiej dyskusji radni zwrócili uwagę na dużą skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych, dzięki którym możliwe było zrealizowanie wielu inwestycji w tym najważniejszej – kanalizacji na odcinku Białobrzegi-Rynia oraz w zachodniej części gminy w Józefowie, Woli Aleksandra i Stanisławowie Drugim. Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. Podczas głosowania za udzieleniem wójtowi Maciejowi Mazurowi absolutorium 13 radnych głosowało „za”, a tylko jeden wstrzymał się od głosu.

źródło: UG Nieporęt

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *