WYWIAD TYGODNIKA Co o utworzeniu międzygminnego cmentarza w Józefowie myśli Wójt Gminy Nieporęt?

2021-11-21 3:09:22

Zdaniem Macieja Mazura, utworzenie cmentarza w Józefowie jest mało realne. Uciążliwości spadłyby na mieszkańców gminy Nieporęt. Ponadto słusznie obawiają się oni obniżenia cen nieruchomości. Wójt będzie przekonywał, że cmentarz w tej lokalizacji nie jest dobrym pomysłem

To i Owo: Kiedy i w jaki sposób dowiedział się Pan o planach prezydenta Smogorzewskiego utworzenia wspólnego cmentarza dla 3 gmin w Józefowie, na granicy gmin Jabłonna i Nieporęt?

Maciej Mazur: 17 września do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynęło pismo od Prezydenta Legionowa, w którym zostałem poinformowany o inicjatywie powstania nowego cmentarza na terenie Gminy Jabłonna. Pismo nie zawierało jednak żadnej informacji na temat dokładnej, realnej lokalizacji planowanego cmentarza. Brakowało w nim map czy numerów działek, na których miałby powstać planowany cmentarz. Dopiero 8 października, podczas Konwentu Samorządów Powiatu Legionowskiego, z ogromnym zdumieniem dowiedziałem się, że sprawa została już rzekomo uzgodniona z wójtem Gminy Jabłonna i że właściwie jest już jakoby przesądzone, że planowany cmentarz powstanie. W związku z powyższym zleciłem w urzędzie przygotowanie map i określenie, o które miejsce dokładnie chodzi. Po ustaleniu stanu faktycznego, kiedy okazało się, że miejsce to graniczy bezpośrednio z Gminą Nieporęt, 11 października przekazałem informację Radzie Gminy Nieporęt, celem zajęcia stanowiska dotyczącego planowanej lokalizacji cmentarza.

TiO: Co Pan myśli o tym projekcie?

MM: Uważam, że powstanie cmentarza w tej lokalizacji będzie uciążliwe tylko i wyłącznie dla mieszkańców Gminy Nieporęt. Podobnie z resztą jak to jest w przypadku schroniska dla psów w Józefowie, które faktycznie znajduje się na terenie Gminy Jabłonna. Oczywiście nie neguję potrzeby istnienia schroniska, bo wiadomo, że takie miejsca są konieczne, ale chcę jednak zwrócić uwagę, że negatywne skutki funkcjonowania schroniska odczuwają wyłącznie mieszkańcy Gminy Nieporęt. Moim zdaniem tak będzie również w przypadku planowanego cmentarza. Wystarczy wspomnieć chociażby brak odpowiedniej infrastruktury drogowej po stronie Gminy Jabłonna, co będzie skutkować obciążeniem istniejącej infrastruktury, wybudowanej nakładem gminy Nieporęt, mającej służyć naszym mieszkańcom. Mieszkańcy Józefowa słusznie obawiają się, że lokalizacja cmentarza w tym rejonie w znacznym stopniu wpłynie na obniżenie cen ich nieruchomości. Chciałbym podkreślić, że Gmina Nieporęt w 2005 roku zakupiła nieruchomość o powierzchni 4 381 m2 na potrzeby powstania cmentarza komunalnego w Nieporęcie i w ten sposób zabezpieczyła potrzeby swoich mieszkańców.

TiO: Na ile plany utworzenia nowego cmentarza w Józefowie są realne?

MM: Wobec negatywnego stanowiska Rady Gminy Nieporęt, popartego silnymi argumentami, wyrażonego w Uchwale XLVI/1/2021 – utworzenie wspólnego cmentarza widzę obecnie jako mało realne.

TiO: Jakie działania w tej sprawie podjęły władze gminy i jakie działania będą podejmować?

MM: Przede wszystkim Rada Gminy Nieporęt uchwałą XLVI/1/2021 wyraziła stanowczy sprzeciw wobec planowanej lokalizacji cmentarza międzygminnego na granicy Gminy Nieporęt z Gminą Jabłonna w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Józefów. Będę przekonywać włodarzy Legionowa i Gminy Jabłonna, że powstanie cmentarza w tej lokalizacji nie jest dobrym pomysłem. Uważam również, że nie powinno się przerzucać uciążliwości i protestów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem cmentarza na swoim terenie na sąsiednie gminy. Ta sytuacja zdumiewa tym bardziej, że przez lata współpraca między naszymi samorządami układała się bardzo dobrze.

Red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *