WYWIAD TYGODNIKA. To będzie rok pełen wyzwań

2022-02-18 4:06:50

Ze starostą powiatowym Sylwestrem Sokolnickim rozmawiamy o inwestycjach, planach, problemach z jakim powiat oraz sam starosta mierzyli się w minionym i bieżącym roku…


To i Owo: Z czego jest Pan najbardziej zadowolony, z tego co udało się zrobić w minionym roku?

Sylwester Sokolnicki: Miniony rok w całości upłynął nam wszystkim pod znakiem pandemii COVID-19. Trudności, jakich w związku z tym doświadczała i wciąż doświadcza gospodarka, odbiły się również na samorządach. Cieszę się, że mimo tak trudnego i niepewnego czasu zrealizowaliśmy większość przedsięwzięć, jakie planowaliśmy, rozpoczęliśmy kilka poważnych nowych zadań, które będziemy kontynuować w nadchodzących latach. Szczęśliwie udało nam się doprowadzić do finału najważniejsze i największe inwestycje powiatowe, w tym przebudowę drogi 1810W w gminie Nieporęt i skrzyżowania ulic Suwalnej i Olszankowej w Legionowie. Zakupiliśmy nowoczesny sprzęt diagnostyczny i stomatologiczny dla ZOZ „Legionowo”, także nasze szkoły doczekały się niezbędnych remontów. Na przyszły rok musieliśmy odłożyć przebudowę niektórych przejść dla pieszych – wynikło to z kalendarza konkursów na środki zewnętrzne, a przebudowa drogi 1817W w gminach Jabłonna i Wieliszew jest na ukończeniu.

Przygotowaliśmy też kolejne ważne zadania do realizacji, w tym budowę siedziby liceum ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym oraz konkurs na koncepcję siedziby dla Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie (PIK). W pierwszym przypadku otworzyliśmy już oferty przetargowe i budowa rozpocznie się w tym roku. Jeśli chodzi o PIK, trwa procedura konkursowa.

Osobiście bardzo się cieszę, że sukcesem zostały uwieńczone nasze starania, które wpisują się w działania na rzecz rozwoju i dostosowania do potrzeb sieci drogowej na terenie powiatu. W ich wyniku podpisaliśmy z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Gminą Jabłonna porozumienie odnośnie wspólnej realizacji kolejnego odcinka Obwodnicy Jabłonny – wielkie podziękowania dla Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wójta Gminy Jabłonna.

Jestem również zadowolony z tego, że udaje nam się cały czas podnosić jakość obsługi mieszkańców w naszej powiatowej administracji i udaje nam się to mimo pandemicznych utrudnień. Działamy bez przerw, jesteśmy stale dostępni dla interesantów, a jednocześnie dbamy o ich bezpieczeństwo zapewniając środki ochrony osobistej. I ten kierunek nadal będziemy utrzymywać.

Powodem do radości nie tylko dla mnie, ale też dla całej społeczności naszego powiatu, jest fakt, że w ubiegłym roku udało się zakończyć przedsięwzięcia, których co prawda nie prowadziliśmy jako samorząd powiatowy, ale przez lata o nie zabiegaliśmy w instytucjach szczebla wojewódzkiego i krajowego. GDDKiA oddała do użytku kolejny przebudowany odcinek drogi krajowej nr 61, zakończyła się budowa szpitala w Legionowie, który w styczniu br. zaczął przyjmować pacjentów, a prace projektowe i przygotowawcze przy rewitalizacji linii kolejowej do Zegrza Płd. przebiegają praktycznie bez opóźnień.

TiO: Co było największym problemem i jakich spraw nie udało się załatwić?

Sylwester Sokolnicki: Największym problemem minionego roku były trudności, jakich doświadczali przedsiębiorcy z branży budowlanej, które przekładały się na nasze działania inwestycyjne. Zdarzało się, że przetargi na niektóre inwestycje musieliśmy powtarzać kilkukrotnie, ponieważ brakło chętnych do ich wykonania. Najczęściej było to efektem problemów kadrowych w firmach, które chętnie zrealizowałyby kontrakt, ale brakowało im pracowników.

TiO: Jakie wyzwania, największe problemy, stoją przed Panem w nowym roku i co chciałby Pan w tym roku zrobić?

Sylwester Sokolnicki: To będzie rok pełen wyzwań, zresztą jak każdy rok w samorządowej rzeczywistości. Rozpoczynamy szereg ogromnych inwestycji, jak na przykład budowa siedziby powiatowego liceum w Stanisławowie Pierwszym, czy przebudowa aż 5-kilometrowego odcinka drogi 1801W w gminie Serock. Środki na inwestycje w budżecie powiatu na 2022 rok są rekordowe. Największym wyzwaniem będzie znalezienie odpowiednich wykonawców z powodów, o których wspominałem wcześniej, czyli m.in. trudności kadrowych, jakich doświadczają obecnie przedsiębiorcy.

Niewątpliwie będziemy się mierzyć z problemami, które przyniesie nam sytuacja ekonomiczna, czyli wysoka inflacja, podwyżki cen energii elektrycznej, gazu i, co za tym idzie, wszystkich produktów i usług. Planujemy uruchomić kolejną powiatową linię autobusową – tym razem obsługującą mieszkańców gminy Jabłonna. Będziemy się też przygotowywać do realizacji zadań, które planujemy na kolejne lata, jak na przykład budowa siedziby dla Powiatowej Instytucji Kultury, czy rozbudowa budynku starostwa.

Zarządzając tak dużym organizmem jakim jest powiat legionowski, nie możemy planować tylko na rok wprzód. Wymaga to wizji przyszłości na co najmniej kilka, a nawet kilkanaście lat wprzód. Powiat Legionowski ma tę wizję zapisaną w strategii rozwoju, którą konsekwentnie realizujemy. Wierzę, że pomimo trudności, które niewątpliwie staną nam na drodze, bieżący rok będzie w ostatecznym rozrachunku kolejnym dobrym rokiem dla powiatu i jego mieszkańców.

TiO: Czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom w Nowym Roku?

Sylwester Sokolnicki: Przede wszystkim zdrowia, bo ono jest bezcenne i każdemu z nas niezbędne. A w obecnej sytuacji epidemicznej tym bardziej. Życzę też spokoju, dobrych ludzi wokół i realizacji wszystkich zamierzeń – zarówno tych prywatnych, jak i zawodowych.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *