WYWIAD TYGODNIKA. Udało mi się spotkać z mieszkańcami twarzą w twarz. Rozmowa z wójtem gminy Wieliszew – Pawłem Kownackim

2022-02-12 3:48:31

Z wójtem gminy Wieliszew – Pawłem Kownackim rozmawiamy o inwestycjach, planach, problemach z jakim gmina oraz sam wójt mierzyli się w minionym roku…

To i Owo: Z czego jest Pan najbardziej zadowolony, z tego co udało się zrobić w minionym roku?

Paweł Kownacki: Szukając odpowiedzi na to, co się udało, naturalnie myśl kierujemy w stronę inwestycji, które są zawsze najbardziej spektakularne. Do nich należy budowa hali sportowej w Łajskach oraz przedszkola w Janówku Pierwszym. Jednym z kluczowych działań – które będą miały swoje pozytywne rezultaty w rozwiązaniach komunikacyjnych dla mieszkańców Wieliszewa i nie tylko – była ścisła współpraca z PKP w sprawie stworzenia gminnych układów drogowych pod inwestycję kolejową. Dzięki temu już w przyszłym roku, nasi mieszkańcy będą korzystali z dodatkowych połączeń kolejowych do Warszawy z nowym przystankiem Wieliszew-Centrum włącznie.
Nie należy jednak zapominać, że inwestycje w infrastrukturę to nie wszystko. Wartością niemierzalną, która realnie rozwija tkankę społeczną są akcje o charakterze kulturalnym i społecznym. Jednym z nich jest dzień, na który rok rocznie czeka wielu mieszkańców – Święto Gminy Wieliszew czy spotkania z kulturą. Udało mi się po wielu miesiącach spotkać z mieszańcami twarzą w twarz, uścisnąć niejedną dłoń. Jest to wartość nieoceniona w kontekście budowania zintegrowanej społeczności lokalnej. Efektem takich działań było uruchomienie pod koniec roku wieliszewskiej rozgłośni radiowej. Radio Wieliszew jest miejscem tworzonym z myślą o mieszkańcach i dla mieszkańców. Zapraszam wszystkich pasjonatów do współtworzenia tego wieliszewskiego medium.

TiO: Co było największym problemem i jakich spraw nie udało się załatwić?

PK: Nadal problemem dla nas, jak i dla wielu gmin w różnych częściach Polski, jest brak jasności co do kształtu inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przedstawiliśmy swoje stanowisko co do przebiegu korytarza CPK. Komunikujemy się ze spółką. Na ten moment brakuje informacji związanych z dalszym przebiegiem realizacji tej inwestycji.
Drugim aspektem, który można zdefiniować jako gminny problem jest z jednej strony presja deweloperów, a z drugiej strony nacisk samych mieszkańców na gminę, aby ta wydawała zgodę na warunki zabudowy, aby można było sprzedać ziemię. Paradoksalnie – ci sami mieszkańcy często mają pretensje do wójta i do gminy, że jest zbyt wielu mieszkańców, że na ziemi, którą sami sprzedali budowane są kolejne nieruchomości. Moje działania i działania całego zespołu gminy zorientowane są na uporządkowanie ładu przestrzennego i chronieniu obszaru cennego przyrodniczo. A jeśli zgłaszane są nowe inwestycje, wówczas naciskam na deweloperów, aby partycypowali w kosztach tworzenia infrastruktury niezbędnej do właściwego funkcjonowania nowo przybyłych mieszkańców.

TiO: Jakie wyzwania, największe problemy stoją przed Panem w nowym roku i co chciałby Pan w tym roku zrobić?

PK: To jest taki paradoks, że Gmina Wieliszew stała się ofiarą własnego sukcesu. Dynamicznie rozwijająca się społeczność Wieliszewa determinuje większe inwestycje i większe nakłady. Wyzwania, jakie stoją przed nami nie definiuję w perspektywie roku, a zdecydowanie dłuższej. Wyrazem takiego planowania będzie tworzona przez gminę nowa strategia rozwoju, która określi wyzwania, zagrożenia, ale także i kierunek, w którym gmina będzie się rozwijała w perspektywie 10-20 lat. W najbliższym czasie czeka nas budowa szkoły w Olszewnicy Starej oraz budowa przedszkola w Wieliszewie – to są działania infrastrukturalne. Nie można jednak zapomnieć, że gminę tworzą ludzie. Dlatego tak ważne jest myślenie o rozwoju w kontekście kapitału ludzkiego, o który nasza gmina się znacznie wzbogaca i który stanowi fundament rozwoju naszej społeczności.

TiO: Czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom w Nowym Roku?

PK: Życzę przede wszystkim zdrowia. To tak banalne życzenie nabrało w ostatnich czasach jeszcze większego znaczenie. Życzę nam wszystkim, całej społeczności Gminy Wieliszew, abyśmy zawsze szukali pierwiastków, które nas łączą, a nie dzielą. Pamiętajmy, że dobra energia która jest w nas, będzie powracała z podwójną siłą.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *