WYWIAD TYGODNIKA. Żeby żyło się dostatnio i wygodnie – rozmowa z wójtem gminy Nieporęt – Maciejem Mazurem

2022-02-04 6:20:19

Z wójtem gminy Nieporęt Maciejem Mazurem rozmawiamy o inwestycjach, planach, problemach z jakim gmina oraz sam wójt mierzyli się w minionym roku…

To i Owo: Z czego jest Pan najbardziej zadowolony, z tego co udało się zrobić w minionym roku?

Maciej Mazur: W ciągu ostatnich 12 miesięcy udało nam się zrealizować pokaźną liczbę inwestycji, które poprawiły komfort życia naszych mieszkańców. Chodzi m.in. o budowę pierwszego etapu kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Głogi w Nieporęcie, wybudowanie 2,5 km sieci kanalizacyjnej, modernizację oświetlenia ulicznego w Nieporęcie, Aleksandrowie, Wólce Radzymińskiej, czy Józefowie. W Porcie Nieporęt-Pilawa pojawiła się stacja do Street Workout`u, oraz nowe sanitariat z prysznicami. Rozpoczęliśmy budowę tężni solankowej. Zmodernizowaliśmy boisko sportowe przy szkole podstawowej w Białobrzegach. Rozbudowaliśmy system monitoringu wizyjnego Gminy Nieporęt. W 2021 zamontowaliśmy kolejnych 27 kamer. Kończymy budowę ścieżki rowerowej przy ul. Strużańskiej . Wyremontowaliśmy część gminnych placów zabaw. W minionym roku udało nam się również zmienić system opomiarowania wody na terenie całej gminy. Inkasent nie musi już wchodzić do domu, by dokonać odczytu licznika, gdyż pomiar odbywa się w sposób zdalny.
Kolejnym sukcesem 2021 roku było stworzenie dla wszystkich mieszkańców „Ogrodu Rybaka” – parku zabaw i rekreacji w centrum Nieporętu. Znajduje się tu plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna oraz miejsce rehabilitacji ruchowej dla najstarszych mieszkańców naszej gminy.
Nie można zapominać o inwestycjach kubaturowych. W 2021 roku zakończyliśmy dokumentację projektową nowego budynku biblioteki publicznej w Nieporęcie. Pozyskaliśmy na jej budowę prawie 5 mln zł z rządowego programu „Polski Ład”. Wykonaliśmy remont budynku urzędu gminy Nieporęt. Dzięki temu zwiększyliśmy powierzchnię biurową dla gminnych pracowników, ale co ważniejsze, zyskaliśmy tym samym lepsze warunki dla obsługi naszych mieszkańców. Lada chwila ruszy budowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym. To projekt, który realizujemy wspólnie z Powiatem Legionowskim. Powstała dokumentacja projektowa, a pod koniec października powiat legionowski otrzymał z „Polskiego Ładu” 17 mln zł na budowę liceum.
Rok 2021 przyniósł także sądowe rozstrzygnięcie długoletniego sporu z Klubem Sportowym „Spójnia”. W maju Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok na korzyść Gminy Nieporęt, w sprawie pozwu Skarbu Państwa o zwrot działki znajdującej się na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa, która stanowiła jego nierozerwalną część , a którą, na podstawie umowy dzierżawy z gminą Nieporęt, użytkował KS Spójnia. Po uprawomocnieniu się wyroku KS „Spójnia” musiał opuścić sporny teren i przeniósł się na inne wskazane przez Gminę Nieporęt miejsce na terenie Portu Nieporęt-Pilawa, dedykowane dla klubów żeglarskich.
Ogromnym sukcesem było uruchomienie pierwszej i jak na razie jedynej przepompowni do odbierania ścieków z jachtów pływających po Jeziorze Zegrzyńskim w Porcie Nieporęt-Pilawa. To ogromnie ważna, z punktu widzenia ochrony wód naszego akwenu, inwestycja. Jej realizacja była możliwa m.in. dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

TiO: Co było największym problemem i jakich spraw nie udało się załatwić?

MM: Największym problemem była oczywiście pandemia i związane z nią ograniczenia. Z tego powodu zostaliśmy zmuszeni do reorganizacji pracy Urzędu Gminy Nieporęt. Część komisji i sesji Rady Gminy Nieporęt w 2021 roku musiała odbywać się zdalnie. To samo dotyczyło zebrań wiejskich, które z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne, zostały zorganizowane w trybie on-line. Wielkim problemem był nieczynny basen. Przerwa w działalności Aquaparku Fala spowodowała wzrost kosztów utrzymania tej placówki.
Część imprez, na które czekali mieszkańcy, takich jak chociażby Święto Gminy czy Święto Ziemniaka, nie mogły odbyć się z uwagi na panująca pandemię i obostrzenia sanitarne. Na szczęście udało się zorganizować V Bieg Niepodległości. W grudniu zdecydowaliśmy się również na zorganizowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego dla naszych mieszkańców. Muszę przyznać, że impreza ta okazała się wielkim sukcesem i z całą pewnością włączymy ją do naszego stałego harmonogramu gminnych wydarzeń.

TiO: Jakie wyzwania, największe problemy, stoją przed Panem w nowym roku i co chciałby Pan w tym roku zrobić?

MM: W 2022 roku największym wyzwaniem będą: budowa liceum, budowa biblioteki, rozbudowa Centrum Medycznego Nieporęt i stworzenie nowoczesnej przychodni rehabilitacyjnej z częścią dedykowaną specjalnie dla pacjentów zmagających się z powikłaniami pocovidowymi oraz modernizacja skrzyżowania w Stanisławowie Pierwszym, polegająca na wybudowaniu w tym miejscu ronda. W planach mamy również zakończenie budowy sieci ścieżek rowerowych, modernizację nawierzchni dróg gminnych i oświetlenia ulicznego oraz dalszą budowę wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Na ten cel w tegorocznym budżecie przewidzieliśmy ponad 7,5 mln zł. Jedną z ważniejszych tegorocznych inwestycją o charakterze proekologicznym, będzie termomodernizacja szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym. Ma ona polegać na zamianie ogrzewania gazowego na pompy ciepła. W ramach tej inwestycji zamontujemy również fotowoltaikę i oświetlenie LED. Pierwsze prace już za nami.
W lutym wprowadzamy również Kartę Mieszkańca Gminy Nieporęt. Jest to program korzyści, ulg i zniżek dla naszych mieszkańców.

TiO: Czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom w Nowym Roku?

MM: Przede wszystkim zdrowia. Wchodzimy w szczyt piątej fali pandemii. Wirus SARS-CoV-2 ciągle nas zaskakuje, mutując szybciej niż przewidywali to specjaliści. W Polsce czwarta fala spowodowana wariantem Delta zbiegła się z piątą, wywołaną szczepem Omikron. Ogromna liczba nowych zakażeń nie napawa optymizmem. Na szczęście, duża część naszych mieszkańców jest już w pełni zaszczepiona. Sprawnie prowadzona akcja szczepień w Gminie Nieporęt przyniosła również skutek w postaci drugiego miejsca w konkursie „Rosnąca odporność” wśród gmin powiatu legionowskiego. Dzięki temu otrzymaliśmy 500 tysięcy złotych. Zgodnie z regulaminem konkursu środki finansowe przeznaczymy na programy zdrowotne do walki z COVID-19 oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego m.in. dla pacjentów cierpiących właśnie na powikłania pocovidowe.
Wszystkim mieszkańcom życzę, by spełniły się ich plany zawodowe i prywatne oraz tego, by żyło im się w naszej gminie dostatnio i wygodnie.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *